Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

15 millioner til nyt membrancenter ved Aarhus Universitet

En gruppe forskere ved AU har fået bevilget 15 millioner kroner til at oprette et nyt forskningscenter, hvor kroppens membranproteiner skal undersøges. Følgende forskere fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik er med i centret: Gregers Rom Andersen, Rune Hartmann, Lene Niemann Nejsum, Poul Nissen, Claus Oxvig og Lea Thøgersen.

27.08.2012 | Lone Niedziella

Foto: Colourbox

Nyt center for membranproteiner samler forskere fra Health og Science and Technology. De forenede kræfter skal give en dybere forståelse af membranproteinerne i de menneskelige celler.

Med professor, dr.med. Søren Kragh Moestrup fra Institut for Biomedicin i spidsen har en gruppe forskere ved Aarhus Universitet fået bevilget 15 millioner kroner af universitetets strategiske midler. Den nye femårige bevilling er øremærket til at oprette et nyt forskningscenter, hvor kroppens membranproteiner skal undersøges på højeste videnskabelige niveau.

Det nye forskningscenter, MEMBRANES, bygger bro mellem biomedicin, molekylærbiologi og den klinisk medicinske forskning. Centret har rod i hovedområderne Health og Science and Technology, og mange af forskerne i det nye membrancenter er også tilknyttet den nye uddannelse i molekylær medicin.

Stærkt forskningsfelt i Aarhus

Membranproteinfeltet har gennem årtier stået meget stærkt på Aarhus Universitet. Det fremmeste eksempel er professor Jens Christian Skou, som fik Nobelprisen i kemi i 1997 for sin opdagelse og karakterisering af natrium-kalium-pumpen – en opdagelse, som har fået afgørende betydning for vores forståelse af cellers iontransport.

Men ved Aarhus Universitet har der også været en række opdagelser af andre vigtige membranproteiner, som fungerer som blandt andet receptorer, transportere, enzymer og adhæsionsmolekyler. Forskningen i det nye center spænder over alle disse typer af proteiner, som spiller en væsentlig rolle for cellens funktion.

Fra molekyle til sygeseng

Det nye membrancenter vil fokusere på funktionen af membran­proteiner og deres betydning for cellen, men også på samspillet mellem proteinerne. Projekterne vil omfatte både kliniske studier, dyremodeller og grundforskning i molekyler og celler.

”Selvom membranproteiner er forskellige, er det mange af de samme teknologier, der kan anvendes i forskningen. Når grupperne forener kræfter og deler teknisk udstyr, får vi gode forudsætninger for at nå det højeste niveau inden for teknologi, knowhow og udvikling til klinisk anvendelse,” siger Søren Kragh Moestrup.

Forskningsresultaterne skal også give en dybere forståelse af en række menneskelige sygdomme, som på længere sigt kan give bedre muligheder for diagnostik og behandling.

Talentudvikling og flere eksterne midler

Etableringen af det nye membrancenter forventes også at blive et plus for de unge forskertalenter. For der vil ikke blot blive investeret i nyt fælles udstyr. En væsentlig del af bevillingen vil gå til aflønning af sundhedsvidenskabelige forskningsårsstuderende og som støtte til ph.d.- og postdoc-forløb. 

De forenede kræfter inden for fagområdet skulle gerne betyde, at det nye membrancenter kan tiltrække flere bevillinger og dygtige forskere fra både Danmark og udlandet.

”Membranproteinforskningen på Aarhus Universitet har gennem årtier nydt stor international bevågenhed. Det er yderligere en styrkelse, at man fra universitetets side vælger at opprioritere forskningsfeltet, og det vil forhåbentlig kunne tiltrække flere eksterne midler til fagområdet og de bedste ansøgere til stillingerne,” siger Søren Kragh Moestrup.

27.8.2012

Offentligheden / Pressen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik