Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

MBG Universitetsbyen

MBG Universitetsbyen

  • MBG forventer at flytte ind i de renoverede lokaler i Universitetsbyen i begyndelsen af 2022

I 2019 overtog Forskningsfondens Ejendomsselskab AS (FEAS) hospitalsbygningerne fra Kommunehospitalet på Nørrebrogade - nu kaldet Universitetsbyen - hvor planlægningen af ombygningen af bygninger og lokaler startede.  Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG) overtager 23.000 m2 i bygningerne 1870-1874, som ligger i den nordlige ende af hospitalsområdet, således at instituttet kan blive samlet. Renoveringen af bygningerne startede i 2019, og det er planen, at instituttet flytter ind primo 2022. 

MBG har nedsat et byggeudvalg, der står for at komme med detaljerede forslag til indretningen af bygninger og lokaler til Nat-Tech-Bygningsservice, ingeniører og arkitekter. Udvalget har fremsendt yderst detaljerede oversigter over indretningen af laboratorier, undervisningslokaler, mødelokaler, kontorer, faciliteter mv., og der bliver løbende fulgt op på indretningen af lokalerne i samarbejde med ingeniørerne, efterhånden som renoveringen og indretningen af bygningerne skrider frem, og indtil instituttet flytter til de nyrenoverede bygninger.

Tegninger over sektionernes placering

PDF-fil med en oversigt over de nye sektioner (og deres placering), der træder i kraft, når instituttet flytter til Universitetsbyen primo 2022. Tegningerne er ikke endelige, da der kan forekomme flere ændringer (15.10.2021)