Aarhus Universitets segl

Indvielse af MBG i Universitetsbyen

Den officielle åbning af Institut for Molekylærbiologi og Genetiks i Universitetsbyen fandt sted fredag den 22. september 2023.

Program

Fredag den 22. september 2023

13.00  Rektor Brian Bech Nielsen byder velkommen
13.05  Tale ved dekan Kristian Pedersen
13.10  Tale ved Folketingsmedlem Stinus Lindgreen
13.20  Tale ved direktør Jørgen Lang, FEAS
13.30  Video/Musik ved Tao Højgaard
13.50  Institutleder Erik Østergaard Jensen fortæller om byggeriet
14.00  DNA dobbelthelix klippes over
14.10  Rundvisning for eksterme gæster
14:30  Reception i kantinen

Det centrale dogme som en symfonisk kunstinstallation

Institut for Molekylærbiologi og Genetik præsenterer en symfonisk kunstinstallation "Det Centrale Dogme", der udforsker molekylærbiologiens fundamentale processer gennem musik og visuelle elementer. Kunstværket fejrer videnskabens dybde og kompleksitet og giver en unik oplevelse af biokemi og molekylærbiologi.

I værket ligger essensen i den “skala” der opstår på bagrund af de fem molekyler, der udgør “trinene” i DNA og mRNA. Guanin, Cytosin, Adenin, Thymin og Uracil bliver i musikkens verden en femtone skala med tonerne A, C, D, E og G, fem toner som man med rimelighed kan anskues som musikkens centrale dogme.

Gå til den audiovisuelle repræsentation