Aarhus Universitets segl

60 millioner kroner til basal biomedicinsk forskning

Professor Torben Heick Jensen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, modtager 60 mio. kr. fra Novo Nordisk Fondens Challenge Program til at etablere forskningscenteret ’Exo-Adapt’, der skal beskrive, hvorledes vore celler sorterer genetisk information.

Torben Heick Jensen modtager 60 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at etablere forskningscenteret ’Exo-Adapt’, der skal beskrive, hvorledes vore celler sorterer genetisk information. Foto: Lisbeth Heilesen.

Vores arvemateriale (genomet) producerer RNA, som enten giver ophav til protein eller til selvstændige RNA molekyler. Genomisk DNA er imidlertid hyperaktivt, og kun en fraktion af det fremstillede RNA ender med at blive til funktionelle molekyler – resten bliver nedbrudt. Hvilke molekylære maskiner opsporer og fjerner uhensigtsmæssigt RNA, så cellerne ikke drukner i deres eget molekylære affald? Det er spørgsmålet, ’Exo-Adapt’ skal adressere over de næste seks år.

Ud over Torben Heick Jensen, som skal stå i spidsen for Exo-Adapt, deltager professor Elena Conti, Max Planck Institute of Biochemistry, Martinsried i Tyskland, samt professor Jens S. Andersen Syddansk Universitet.

Turbo på forskningen

Torben Heick Jensen udtaler: ”Elena Conti og Jens S. Andersen har hver især bidraget med pionerarbejde inden for Exosome strukturel biologi samt proteinkarakterisering ved massespektrometri, og vil spille helt centrale roller i Exo-Adapt. Initiativet vil således uddanne en ny generation af studerende og postdocs på tværs af strukturel, funktionel og computationel biologi”.

”Med denne store millionbevilling fra Novo Nordisk Fonden får min forskningsgruppe mulighed for at styrke samarbejdet med anerkendte nationale og internationale forskere. Vi kan således sætte turbo på forskning, der på længere sigt vil have stor biomedicinsk interesse", slutter Torben Heick Jensen.

Dekan for Science and Technology Niels Chr. Nielsen glæder sig over bevillingen fra Novo Nordisk Fonden:

”For at kunne udvikle ny medicin og løse verdens sundhedsudfordringer er det vigtigt, at der også er fokus på molekylærbiologisk grundforskning og udvikling af ny viden, som kan vise sig at få stor betydning senere. Med denne bevilling fra Novo Nordisk Fonden får vores dygtige forskere mulighed for at finde svar på nogle fundamentale spørgsmål om, hvordan vores celler fungerer, og jeg ser frem til at følge dette arbejde i de kommende år", siger Niels Chr. Nielsen.

Baggrundsinformation om forskningen

Man har i noget tid vidst, at ovennævnte sortering af cellens RNA primært varetages af det såkaldte Exosome enzymkompleks. Exosomet nedbryder dog alt RNA, det kommer i nærheden af, og det har derfor været et mysterium, hvorledes nedbrydningsprocessen får specificitet – dvs. hvordan adskiller Exosomet ’nyttige’ RNA molekyler fra de ’unyttige’?

Forskningen i Torben Heick Jensens laboratorium har de seneste ti år bidraget til en besvarelse af dette spørgsmål ved at identificere såkaldte Exosome-Adaptor komplekser, der via deres RNA-bindende proteiner dirigerer Exosomet hen til de RNA molekyler, det skal eliminere. Exo-Adapt initiativet vil nu videreføre denne grundlagsskabende forskning til at forstå i atomar detalje, i) hvorledes Exosomet og dets adaptorkomplekser finder sammen inde i vore celler, ii) hvor mange adaptorkomplekser, der egentlig findes, og iii) hvordan de finder frem til de rette substrater i et virvar af forskellige arter af RNA. Givet Exosomets centrale rolle i cellebiologien er det også et system, som sygdomsfremkaldende mikroorganismer, såsom virus og bakterier, søger at neutralisere. Exo-Adapt vil kortlægge, hvordan dette sker på strukturelt niveau.


Læs mere om Torben Heick Jensens forskningsresultater


Om Novo Nordisk Fondens Challenge Program

Med Challenge Programmet vil Novo Nordisk Fonden støtte og bidrage til udviklingen af verdensklasseforskning, som skal være med til at finde løsninger på en række globale problemstillinger. Læs mere om Novo Nordisk Fondens Challenge Program.


Kontaktinformation

Professor Torben Heick Jensen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Email: thj@mbg.au.dk; mobil: 6020 2705