Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Andreas Bjerregaard Kamstrup: Et lille RNA molekyle med stor indvirkning!

Ph.d.-forsvar, Torsdag den 6. maj 2021. Andreas Bjerregaard Kamstrup

06.05.2021 | Lisbeth Heilesen

Andreas Bjerregaard Kamstrup

I løbet af sit ph.d.-studium har Andreas Bjerregaard Kamstrup forsket i cirkulære RNA’er i blærekræft. Cirkulære RNA'er har inden for det sidste årti vist sig som en meget forskelligartet klasse af ikke-kodende RNA, der spiller en rolle i en bred vifte af forskellige molekylære processer. På trods af dette mangler størstedelen af cirkulære RNA'er stadig at blive karakteriseret, og deres indvirkning på kræftdannelse er dårligt forstået. Andreas Bjerregaard Kamstrup har undersøgt hvordan et cirkulært RNA fra TULP4-genet er involveret i regulering af progression af cellecyklus samt fundamentale cellulære signaltransduktionsveje.

De nye forskningsresultater bidrager til vores forståelse af cirkulære RNA'ers funktionelle rolle og deres involvering i biologiske processer relateret til kræft og kræftdannelse.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Torsdag den 6. maj 2021 kl. 13:00
Sted: Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Tina Stenshøj Kaysen tist@au.dk.
Afhandlingens titel: Circular RNAs in bladder cancer: CircTULP4 as a regulator of cell cycle progression and cell signaling
Kontaktinfo: Andreas Bjerregaard Kamstrup, e-mail: kamstrup@mbg.au.dk, tlf.: +45 20288005
Bedømmelsesudvalg:
Associate professor  Lisa Frankel, Biotech research and innovation center (BRIC), Copenhagen University,DK
Professor Javier Caceres, MRC Institute of Genetics & Molecular Medicine, University of Edinburgh, UK
Associate Professor Anni Hangaard Andersen, Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus
University (chair) Denmark
Hovedvejleder:
Lektor Christian Kroun Damgaard, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.tech@au.dk for at få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

Ph.d.-forsvar