Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Talentudvikling

Andrés Chana Muñoz: Oprindelse og diversificering af proteolytiske enzymer i chordater: en detaljeret analyse af gener ansvarlig for aktivering af plasminogen blandt chordate arter – indblik i den evolutionære udvikling af komponenterne

Ph.d.-forsvar, onsdag d. 8. november 2017, Andrés Chana Muñoz.

Andrés Chana Muñoz

Oprindelse og diversificering af proteolytiske enzymer i chordater: en detaljeret analyse af gener ansvarlig for aktivering af plasminogen blandt chordate arter – indblik i den evolutionære udvikling af komponenterne. var topWarning = false; var topWarningTextDa = ''; var topWarningTextEn = ''; var cludoDanishPath = '/da/soegning'; var cludoEnglishPath = '/site-search'; var primaryDanish = false;

I løbet af PhD studiet har Andrés Chana Muñoz forsket i den evolutionære side til udviklingen af systemet der aktiverer plasminogen. I mennesker fører plasminogen aktivering til dannelse af det vigtigste fibrinolytiske enzym nemlig serine protease plasmin. Denne protease styrer vaskulær patency i cirkulationssystemet og spiller en central rolle i remodelleringprocesser, så som angiogenese. Dannelse af plasmin er temporal og spatial kontrolleret af forskellige serine proteaser, inhibitorer og bindingsproteiner der samlet former aktiveringssystemet for plasminogen. Signifikansen af dette enzymsystem i fysiologiske og patologiske processer i mennesker har gjort at det er blevet efterforsket ekstensivt i pattedyr, dog er antallet af undersøgelser i andre hvirveldyr minimalt. Disse studier bidrager til forståelsen for oprindelsen af systemet der aktiverer plasminogen og dets rolle i ikke-mammale hvirveldyr. Den nye viden giver mulighed for udvikling af nye strategier mod patologiske processer der er relateret til dette system i mennesker. Sidst, men ikke mindst giver forskellige transkriptom datasets fra studiet de første referencer for både model og non-model dyr, som bidrager til samling af molekylære ressourcer af disse arter.

PhD graden blev opnået ved afdelingen for Molekylær Genetik og Systembiologi, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: onsdag d. 8. november 2017, kl. 13.00
Sted: Mødelokale 2, AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Afhandlingens titel: Evolution of plasminogen activation system genes among chordates
Kontaktinfo: Andrés Chana Muñoz, email: andres.munoz@mbg.au.dk , tel.: +45 8715 7826
Bedømmelsesudvalg:
Professor Kåre Lehmann Nielsen, Department of Chemistry and Bioscience, Section for Biotechnology, Aalborg University.
Forsker Bjørn Høyheim, Department of Basic Sciences and Aquatic Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Norwegian University of Life Sciences
Lektor Knud Larsen, Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University (chair)
Hovedvejleder:
Senior forsker Frank Panitz, Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University.
Medvejleder:
Lektor Christian Bendixen, Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University.
Sprog:
Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.