Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Berihu Gebremedhin Welderufael: Avl for helingsevnen - en ny metode til at forbedre genetikken for yversundhed i malkekvæg

Ph.d.-forsvar, mandag d. 20. november 2017, Berihu Gebremedhin Welderufael.

Berihu Gebremedhin Welderufael

Selektionen af malkekvæg har historisk set fokuseret på køer der er mindst modtagelige over for udvikling af mastitis, uden at tage hensyn til det andet aspekt af sygdommen – helingsprocessen. Berihu Gebremedhin Welderufael har ved hjælp af simuleringsstudier, udviklet metoder og modeller for en samlet genetisk og genomisk evaluering af modtagelighed og helingsevnen overfor mastitis i malkekvæg. Metoderne er for første gang brugt på reelle data, indsamlet fra danske malkekvægsbesætninger der bruger malkerobotter. Fra de samlede analyser, har Berihu estimeret en korrelation på -0,83 mellem de genetiske effekter der influerer modtagelighed og helingsevne overfor mastitis. Hans undersøgelser viser desuden også, at helingsevnen er lige så arvelig som modtagelighed, og derfor kan det overvejes som en ny egenskab i avlsmålet. Særligt i situationer med høj sygdomsfrekvens, kan det være en stor fordel at inddrage helingsevnen i den genetiske evaluering for sygdomsdata. Denne nye metode forbedrer den genetiske - og genomiske evaluering af mastitis ved at inddrage information om helingsevnen i analysen.

Ph.d.-studiet er gennemført i samarbejdet med Institutionen för Husdjursgenetik, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, og Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Science and Technology, Aarhus Universitet, Foulum.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Mandag den 20. november 2017, kl. 13.00
Sted: Sal O1, Undervisningshuset, Ultuna, Uppsala, Sverige
Afhandlingens titel: Genetic evaluation of susceptibility to- and recoverability from mastitis in dairy cows
Kontaktinfo: Berihu Gebremedhin Welderufael, e-mail: berihu.welderufael@mbg.au.dk, tlf.: +46 737365921
Bedømmelsesudvalg:
Dr. Andrea Doeschl-Wilson, The Roslin Institute & Royal (Dick) School of Veterinary Studies, University of Edinburgh
Professor Ulf Emanuelson, Department of Kliniska Vetenskaber, Sveriges Lantbruksuniversitet
Dr. Bernt Gulbrandtsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Science and Technology, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Dirk-Jan de Koning, Sveriges Lantbruksuniversitet
Dr. Luc Janss, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Dr. Peter Løvendahl, Aarhus Universitet
Dr. Lars Peter Sørensen, SEGES
Dr. Jessica Franzén, Department of Statistics, Stockholm Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.