Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Elektronmikroskopi på Dansk Roadmap

Styrelsen for Forskning og Innovation har offentliggjort ”Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015”, der præsenterer vision og strategiske sigtelinjer for forskningsinfrastrukturområdet de kommende fem år. Denne vision omfatter forskningsaktiviteter og –initiativer fra DANDRITE.

11.01.2016 | Lisbeth Heilesen

Poul Nissen (tv) og Thomas Boesen foran Titan-Krios mikroskopet ved Aarhus Universitet (Foto: Lisbeth Heilesen)

Forslaget om oprettelse af nationale cryoEM faciliteter, EMBION, anført af lederen af DANDRITE Poul Nissen, er ligeledes medtaget i ”Roadmap’en”. Sammen med Københavns Universitet vil Aarhus Universitet etablere corefaciliteter i Aarhus og København centreret omkring Titan-Krios flagskibsmikroskopet ved iNANO på Aarhus Universitet. CryoEM og EM tomografi er i øjeblikket i kraftig udvikling og vil bygge bro mellem strukturel biologi og molekylær cellebiologi. Formålet med EMBION er at stille denne teknologi til rådighed for det danske forskningsmiljø, og sammen med Den Europæiske XFEL i Hamburg, Max-IV synkrotronen og European Spallation Source i Lund, og 950 MHz NMR-facilitet på iNANO, vil cryoEM være en i rækken af en række faciliteter, så forskningen i strukturel biologi i Danmark kan fortsætte med at være på forkant med udviklingen.

Et bidrag til dette ambitiøse mål blev leveret af Carlsbergfondet med et tilskud på 2,5 mio. kr. som medfinansiering til et Direct Electron Detecting kamera til Titan-Krios mikroskopet. Ved hjælp af denne nye kamerateknologi kan enkelt-partikel cryoEM’en præstere atomare strukturbestemmelse af store biomolekyler, herunder membranproteinkomplekser af stor betydning for neurovidenskaben.

"Vi er utroligt taknemmelige for dette generøse bidrag, der betror os at etablere verdensførende cryoEM faciliteter i dansk forskning. Og vi er meget begejstrede for den fremtidig udvikling og de muligheder dette medfører til at støtte en identificering af nye, originale ideer og strategier i forskning og innovation ved hjælp af disse faciliteter,"siger Poul Nissen, der tilføjer, at den nye detektor forhåbentlig vil være til rådighed i år.

Læs publikationen Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur, der blev offentliggjort d. 18. december 2015:
ufm.dk/publikationer/2015/dansk-roadmap-for-forskningsinfrastruktur


Cryo-elektronmikroskopi anvendes inden for strukturel biologi til forskning i molekylær cellebiologi såvel som medicin og bioteknologi. Teknologien muliggør bestemmelse af strukturer af store biologiske molekyler såsom proteiner, RNA og DNA samt forskning i molekylære modeller for interaktionsnetværk inde i og mellem celler. Samtidig baner det vejen for udvikling af proteinbaserede lægemidler samt udvikling i produktion af fødevarer, grøn kemi, industrielle enzymer samt nye proteinbaserede materialer. Forskningsinfrastrukturen forventes at styrke den danske protein- og enzymforskning.

Lægemiddel- og biotekindustrien vil få gavn af selv eller via samarbejdsprojekter at kunne benytte faciliteten, og forskningsinfrastrukturen forventes at kunne bidrage til økonomisk vækst ved at skabe bedre forudsætninger for udvikling af nye lægemidler, bioteknologi og proteinbaserede materialer samt mulighed for spinoff-virksomheder. Nyttige rådata, protokoller og checklister til udarbejdelse og forberedelse af optimale eksperimenter fra faciliteten vil blive frigjort på åbne databaser med henblik på videnoverførsel. Af andre videnoverførselsaktiviteter planlægges kurser, åbne symposier, muligheden for ErhvervsPhD og - PostDocs samt tilbud om oplæring i cryoEM-metoder og - faciliteter.


Mere information

Professor Poul Nissen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
pn@mbg.au.dk - 2899 2295

Bevilling