Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forsker i kvantitativ genetik modtager ung eliteforskerpris

Postdoc Jan Lassen, der forsker i kvantitativ genetik og skal sikre lavere metan-emission hos malkekvæg, er udpeget til Ung Eliteforsker af Det Frie Forskningsråd.

Jan Lassen er udpeget til Ung Eliteforsker af Det Frie Forskningsråd til at sikre en lavere metan-emission hos malkekvæg. Foto: Søren Tobberup Hansen

Jan Lassen, postdoc på Aarhus Universitet, er blandt de 45 unge forskere, som er udpeget som Ung Eliteforsker af Det Frie Forskningsråd.

Jan Lassen har modtaget et stipendium på 3,8 mio. kr. Det er penge, der er uddelt som en del af forskerrådets forskerkarriereprogram Sapere Aude.

Tidligere på året fik Jan Lassen en postdoc-bevilling fra Det Frie Forskningsråd, og det er på baggrund af den bevilling, at han nu modtager en tillægsbevilling og udnævnes som Ung Eliteforsker.

Jan Lassens postdocprojekt omhandler genetisk selektion i relation til metan-emission hos malkekvæg. Metan er 16 gange mere aktiv som drivhusgas end f.eks. kuldioxid, og køernes produktion af metan i forbindelse med drøvtygning bidrager med otte procent af udledningen af drivhusgasser.

-          Slutproduktet for projektet er køer med lavere genetisk potentiale for metan-emission kombineret med højere mælkeydelse og lavere sygdomsfrekvens. Det sker ved at anvende noninvasive metoder til at kvantificere køernes metan-emission. Slægtskabet mellem dyrene og information om dna udnyttes til at estimere genetiske parametre og finde genomiske regioner, som påvirker køernes metan-emission. Disse estimater kan anvendes til at udvælge dyr, som har lav metan-emission. I projektet vil vi også kvantificere den genetiske sammenhæng mellem metan-emission, mælkeproduktion, fertilitet og sygdomsresistens og derved lade flere mål med økonomisk værdi indgå i udvælgelsen, forklarer Jan Lassen.

Han glæder sig over prisen fra Det Frie Forskningsråd og de forbedrede muligheder, de ekstra midler giver ham:

-          Det er en blåstempling af mit arbejde, så det glæder jeg mig utroligt meget over. Desuden giver de ekstra penge mig mulighed for at udvide mit netværk ved at arbejde med kompetente folk inden for mit felt og hæve forskningsniveauet for projektet. Samtidig håber jeg på, at det kan være med til at promovere fødevare- og jordbrugsforskningen, som jeg synes er trængt både nationalt og internationalt, siger Jan Lassen, der i efteråret 2012 rejser til The University of Vermont i en periode som en del af sit projekt.

Forskere på fødevare- og jordbrugsområdet ved Aarhus Universitet er tidligere blevet udpeget som Ung Eliteforsker. Henrik Hornshøj fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik modtog i 2010 samme pris, mens det samme er overgået Hanne Christine Bertram (2006) og Majken Pagter (2009), der begge har modtaget lignende priser. Begge er fra Institut for Fødevarer.

Yderligere oplysninger: Postdoc Jan Lassen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, telefon: 8715 7936, e-mail: jan.lassen@agrsci.dk

Tekst: Søren Tobberup Hansen