Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forsker vil forbedre diagnoser for kræft

Mere viden om såkaldt cirkulært RNA vil kunne forbedre muligheden for at stille mere præcise diagnoser og forudsige, hvordan den enkelte patient vil reagere på bestemte former for kræftmedicin. Lasse Sommer Kristensen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik, AU, modtager 10 mio. kr. fra Lundbeckfonden til projektet.

06.11.2019 | Lisbeth Heilesen

Adjunkt Lasse Sommer Kristensen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet. Foto: Lundbeckfonden

Ved hjælp af elektronmikroskopi opdagede forskere i 1970'erne, at humant RNA også kan optræde i cirkulær form. Hvad dette egentlig kunne indebære – og hvordan det i øvrigt kunne forstås - var imidlertid længe uklart. Og helt til for ganske få år siden var det en udbredt videnskabelig antagelse, at det cirkulære RNA nok skulle ses som en eller anden form for ubetydelig lunefuldhed fra biologiens side.

Netop cirkulært RNA – som efterfølgende har vist sig aldeles ikke at være noget biologisk tilfældighedsprodukt - er hovedhjørnestenen i Lasse Sommer Kristensens fellowship fra Lundbeckfonden.

Lasse Sommer Kristensen, 38, er adjunkt ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet, hvor hans overordnede forskningsområde er kræftsygdomme – og når han vil kigge nærmere på cirkulært RNA, har det med diagnoser at gøre, fortæller han:

 – ”Jeg vil undersøge kræftceller fra forskellige former for blodkræft og lymfekræft for at se, hvad der er af cirkulært RNA i disse celler i forhold til i raske celler. Det er der ingen, som endnu har gjort på samme måde ved disse sygdomme. Målet er først og fremmest at få en bedre forståelse af, hvad der går galt inden i kræftcellerne på det molekylære niveau. Og det er håbet, at vi med denne nye viden vil blive bedre til at stille mere præcise diagnoser og blive i stand til bedre at forudsige, hvordan den enkelte patient vil reagere på bestemte former for cancermedicin – inden vedkommende begynder at tage den”, siger Lasse Sommer Kristensen.

RNA er et molekyle, der primært er beskrevet som en transportør af genetisk information i vores celler og på den måde er med til at sikre, at de nødvendige proteiner bliver produceret. Desuden indgår RNA som en vigtig komponent i en række celleprocesser.

 – ”Når det handler om RNAs form, var antagelsen længe, at molekylet som hovedregel altid er lineært – altså som en streng med to ender. Men inden for de seneste år har man kunnet nærstudere cirkulært RNA ved hjælp af de nyeste former for gen-sekventering – og disse undersøgelser har vist, at den cirkulære variant på ingen måde repræsenterer en biologisk lunefuldhed, men at den derimod er naturligt forekommende”, siger Lasse Sommer Kristensen:

 – ”Det gælder både for raske celler og for syge celler. Desuden ved man nu, at cirkulært RNA spiller en vigtig rolle i forbindelse med regulering af proteiner i tumorer – og min forskning skal blandt andet undersøge, om det kan være en medvirkende årsag til udvikling af kræft”.

Med støtten fra Lundbeckfonden kan Lasse Sommer Kristensen oprette sin egen forskningsgruppe på Aarhus Universitet. Gruppen bliver en del af Biomedicin (Health) pr. 1. januar 2020, og vil desuden indgå i et samarbejde med forskere fra Rigshospitalet og fra universiteter i Tyskland og USA.

Tekst: Lundbekfonden


Mere information

Adjunkt Lasse Sommer Kristensen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
lasse@mbg.au.dk – mobilnummer  28880562     

Bevilling