Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskere fra Molekylærbiologi og Genetik sætter fokus på dansk milliardinvestering i forskning

Verdens bedste og kraftigste neutronstrålingskilde – the European Spallation Source (ESS) – åbner i Lund, Sverige, i 2019. Danmark bidrager med over en milliard kroner til opførelsen af faciliteten. Hvordan får grundforskningen inden for strukturbiologi, bioteknologi og medicinalkemi mest muligt ud af denne investering? En gruppe forskere ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik har afholdt et internationalt symposium på Aarhus Universitet for at belyse dette spørgsmål.

05.04.2013 | Lisbeth Heilesen

Forskere fra mange forskellige nationer mødtes på Aarhus Universitet for at udveksle erfaringer om neutronproteinkrystallografi. Foto: Poul Nissen

Monika Budayova-Spano fra Grenoble i Frankrig fortæller her om sine erfaringer og resultater for deltagerne på symposiet. Foto: Ditlev Brodersen

Den kraftige neutronstrålingskilde skal blandt andet anvendes til neutronproteinkrystallografi, som kan levere detaljeret information om betydningen af især hydrogenatomer og -ioner i enzymkatalyse og protein-ligand interaktioner og har dermed vigtige anvendelsesmuligheder inden for udvikling af lægemidler og industrielle enzymer.

Neutronproteinkrystallografi baserer sig på interaktion mellem en partikelstråle bestående af neutroner og atomkernerne i det protein, man ønsker at analysere. Metoden komplementerer derved røntgenkrystallografi, som afspejler atomernes elektronstruktur, og giver derfor en unik mulighed for at analysere bl.a. enzymers funktion i fuld, atomar detalje, da bl.a. hydrogenatomer og hydrogenioner kan visualiseres langt bedre end med røntgenstråling.

Hidtil har brug af teknikken baseret sig på de ret svage neutronstråler, der opstår i en fissionsreaktor svarende til dem, der findes i atomkraftværker. Men ved brug af en helt ny teknik, kaldet "spallation", hvor protoner accelereres i en partikelaccelerator og rammer et mål med nær lysets hastighed, er det muligt at skabe en mere end tusinde gange så kraftig neutronkilde. Og netop sådan en kilde, European Spallation Source (ESS), skal stå færdig på den anden side Øresund i Lund, i 2019. Og det var med udgangspunkt i denne udvikling, at symposiet i Aarhus blev arrangeret.

Under symposiet viste de 12 inviterede foredragsholdere fra USA, Frankrig, Japan, Sverige og Danmark, hvad neutronproteinkrystallografi kan bruges til, hvilke analysemetoder og apparaturer, der kan anvendes og er under udvikling, og hvilke resultater, der kan frembringes.

Mødet afsluttedes med drøftelser og meningsafstemninger og vil føre til en rapport, som vil danne et vigtigt grundlag for planlægning og design af faciliteterne for neutronproteinkrystallografi på ESS.


Mere information

Alle fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet

Offentligheden / Pressen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik