Aarhus Universitets segl

Kortlægning af viden om midler til bekæmpelse af mikroorganismer

En samlet viden om organismers syntese og udnyttelse af forbindelsen PRPP kan være nyttig i bestræbelser på at udvikle midler til bekæmpelse af mikroorganismer, der kan inficere mennesker og andre pattedyr. Et internationalt forskerhold har nu kortlagt de samlede resultater inden for området.

Et eksempel på en struktur af PRPP syntase. Figur: Kasper Røjkjær Andersen.

Phosphoribosyl diphosphate, også kaldet PRPP, er en vigtig bestanddel af menneskets stofskifte. Alle fritlevende organismer indeholder enzymet PRPP syntase, som katalyserer dannelsen af PRPP. Desuden indeholder de fleste arter af bakterier, arkæer, svampe og planter 10 enzymkatalyserede reaktioner, der bruger PRPP som et substrat, idet forbindelsen indgår i biosyntese af purin- og pyrimidinnukleotider, aminosyrerne histidine og tryptofan, samt adskillige cofaktorer som for eksempel NAD. Syntesen af PRPP udgør derfor forgreningspunktet for et netværk af biokemiske reaktioner.

Kasper R. Andersen og Bjarne Hove-Jensen har sammen med forskere fra DTU (Mogens Kilstrup og Jan Martinussen), KU (Martin Willemoës) og University of Illinois (Robert L. Switzer) undersøgt den eksisterende viden om syntese og udnyttelse af PRPP i mikroorganismer og flercellede organismer som for eksempel mennesket. Da PRPP indgår i mange forskellige biokemiske processer, kan syntese af PRPP være et mål for udvikling af antibiotika, der specifikt påvirker smitsomme mikroorganismers nukleinsyresyntese og proteinsyntese, og derfor er en samlet viden om PRPP en vigtig brik i udviklingen af nye typer af antibiotika.


Mere information

Lektor emeritus Bjarne Hove-Jensen
hove@mbg.au.dk

Adjunkt Kasper Røjkjær Andersen
kra@mbg.au.dk – 8715 4928

Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet