Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Liviu I. Moldovan: CircRNA: Et gennembrud i behandlingen af hudinflammation?

Ph.d.-forsvar, fredag den 5. februar 2021, Liviu I. Moldovan.

Liviu I. Moldovan

I løbet af sine ph.d.-studier har Liviu I. Moldovan undersøgt muligheden for at inddrage cirkulært RNA (circRNA) i behandlingen af de inflammatoriske hudsygdomme psoriasis og atopisk dermatitis (AD). Disse er to af de mest udbredte kroniske hudlidelser hos voksne verden over med en betydelig negativ indvirkning på livskvaliteten. Liviu I. Moldovan har studeret circRNA-transcriptomet i psoriasis og AD ved at belyse ændringer i circRNA-ekspressionen mellem den angrebne og ikke angrebne hud hos patienter og sammenholde dette med huden hos raske. Disse nye forskningsresultater rejser flere interessante spørgsmål om nyopdagede patofysiologiske mekanismer i inflammatoriske hudsygdomme og fremlægger overbevisende dokumentation for det store potentiale for at anvende circRNA-molekyler som biomarkører.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO) og Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 5. februar 2021, kl. 9:15
Sted: Ph.d.-forsvaret gennemføres online.
For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Jørgen Kjems, jk@mb.au.dk.
Afhandlingens titel: circRNA: New biomarkers in inflammatory skin diseases?
Kontaktinfo: Liviu I. Moldovan, e-mail: liviu.mldvn@biomed.au.dk, tlf.: +45 61371991
Bedømmelsesudvalg:
Professor Lone Skov, Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssyddomme, Gentofte Hospital, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Senior researcher Ling-Ling Chen, Shanghai Institute of Biochemistry and Cell Biology, Kina
Lektor Ken Howard (formand), Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Jørgen Kjems, Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO) og Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Lektor Lasse Sommer Kristensen, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.

Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.nat@au.dk og få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.