Aarhus Universitets segl

Marie Vestergaard Lukassen: TGFBI-koblede Hornhindedystrofier – Studie af protein struktur, sygdomsmekanisme og behandlingsstrategier

Ph.d.-forsvar, mandag den 8. april 2019, Marie Vestergaard Lukassen.

Marie Vestergaard Lukassen

I løbet af sit ph.d.-studium har Marie forsket i hornhindedystrofier, som skyldes mutationer i proteinet Transforming Growth Factor ?-Induced protein (TGFBIp). Sygdommen manifesterer sig som uopløselige proteinudfældninger i hornhinden, hvilket gør den uklar og kan føre til blindhed. Den nuværende viden om disse sygdomme er utilstrækkelig og behandlingsmulighederne er ineffektive.

Marie har undersøgt strukturen af TGFBIp, samt hvilke molekylære mekanismer der ligger til grund for sygdomsudviklingen. De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelse af, hvordan mutationer i TGFBIp kan føre til proteinudfældning og giver inspiration til udvikling af nye behandlingsstrategier.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.


Tid: Mandag den 8. april 2019, kl. 13.00
Sted: 1593-012, Auditorium iNANO huset, Gustav Wieds Vej 14, Aarhus Universitet
Afhandlingens titel: Transforming growth factor ?-induced protein – Structure characterization and insights into TGFBI-linked corneal dystrophies
Kontaktinfo: Marie Vestergaard Lukassen, e-mail: mvl@inano.au.dk, tlf.: 61718961
Bedømmelsesudvalg:
Professor Colin Willoughby, School of Biomedical Sciences, Ulster University, United Kingdom
Lektor Allan Stensballe, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet, Danmark
Professor Ken Howard (formand), iNANO, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Jan J. Enghild, iNANO og Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Adjunkt Ebbe T. Poulsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk