Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Metode til bestemmelse af mulig stressmarkør i blodprøver

Et forskningssamarbejde mellem universiteterne i Oslo og Aarhus har resulteret i udviklingen af en ny metode med diagnostisk potentiale. Den nye metode, der kombinerer faseekstraktion med en enzymatisk reaktion, kan på sigt anvendes til en forbedret og hurtigere screeningsanalyse af isatin som mulig indikator for stress og neurologiske sygdomme.

11.05.2015 | Lisbeth Heilesen

En nyudviklet metode, der kombinerer faseekstraktion med en enzymatisk reaktion, kan på sigt anvendes til en forbedret og hurtigere screeningsanalyse af isatin som mulig indikator for stress og neurologiske sygdomme. Figur: J. Preben Morth og Lisbeth Heilesen.

Isatin er et lille organisk molekyle, som forefindes i lav koncentration i forskellige væv og udskilles via blodet med urinen. Isatin formodes at være et nedbrydningsprodukt af neurotransmittere, eksempelvis dopamin og serotonin.

Niveauet af isatin er forhøjet i patienter med stress, og patienter der lider af Parkinsons sygdom, ligesom niveauet også kan være forhøjet hos gravide. Isatin er en hæmmer af enzymet monoamine oxidase B, som katalyserer nedbrydningen af dopamin og serotonin, hvilket bevirker, at stoffet har en antidepressiv effekt og mildner symptomerne hos Parkinson patienter.

Forskerne fra Oslo Universitet har været primus motor i udviklingen af en specifik metode til bestemmelse af isatin i blod og urin, som anvender det bakterielle enzym isatin hydrolase. Isatin hydrolase katalyserer omdannelsen af isatin til isatinate i kombination med en faseekstraktion og en efterfølgende kemisk omdannelse af isatinate til den fluorescerende forbindelse anthranilate.

Der bør nu arbejdes på at raffinere metoden, ved at den kemiske omdannelse af isatinate til anthranilate erstattes med et enzym, der katalyserer denne proces.

Hos visse bakterier dannes isatin ud fra indol-3-eddikesyre, men hos mennesket kendes oprindelsen af isatin ikke. Anvendelse af forskernes metode til bestemmelse af isatin kan i fremtiden være med til at bestemme, i hvilke væv og fra hvilke forbindelser isatin dannes.


Link til den videnskabelige artikel i ACS (American Chemical Society) Chemical Neuroscience:

Theis Sommer, Kaare Bjerregaard-Andersen, Stine Marie Simensen, Jan K. Jensen, Bjarne Jochimsen,
Patrick J. Riss, Michael Etzerodt og J. Preben Morth

Enzymatic Detection and Quantification Assay of Isatin, a Putative Stress Biomarker in Blood.

pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/cn500346x


Mere information

Lektor Bjarne Jochimsen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
bjoc@mbg.au.dk

 

Forskning