Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Michael Panting: Forbedringen af bygplanter som platform til produktion af fremmede proteiner

Ph.d.-forsvar, mandag den 26. august 2019, Michael Panting

26.08.2019 | Lisbeth Heilesen

Michael Panting

I løbet af sit ph.d.-studium har cand.scient. Michael Panting forsket i bygplanter og deres brug til at udtrykke proteiner fra andre organismer. Planter har nogle helt særlige fordele i forhold til andre værtsorganismer såsom gær og bakterier, men de har ikke et højt udbytte, hvilket gør, at de ikke bliver brugt af mange virksomheder. Ved at forbedre udbyttet, vil planter være et mere attraktivt alternativ til de mere traditionelle værtsorganismer, da potentialet for at lave en stor produktion med lave omkostninger er stor.

Michael har ved at manipulere med bygplantens egne gener forsøgt at mindske den stress, som udtrykket af fremmede proteiner udsætter bygplanten for. Ved at slå et gen ud ved at bruge CRISPR/Cas-teknologien eller krydse med en bygplantemutant, som mangler et frølager protein, har Michael formået at fordoble udtrykket af proteinet epidermal vækstfaktor fra mennesker specifikt i bygplanters kerner. Disse resultater har bidraget med viden til at forbedre planter som værtsorganismer og gøre dem mere attraktive for virksomheder, som bruger værtsorganismer til at udtrykke proteiner.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende. 

Tid: Mandag den 26. august 2019 kl. 10.00
Sted: Auditoriet, Forskningscenter Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse, Aarhus Universitet
Afhandlingens titel: Improving production of recombinant proteins in the grains of barley (Hordeum vulgare)
Kontaktinfo: Michael Panting, e-mail: mpanting@mbg.au.dk, tlf.: 87158245
Bedømmelsesudvalg:
Adjunct Professor Anneli Ritala, Department of Biotechnology and Metabolomics, VVT Technical Research Centre of Finland, Finland
Associate Professor Meike Burow, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet
Associate Professor Søren Borg, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet (formand)
Hovedvejleder:
Professor Henrik Brinch-Pedersen, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Dr. Inger Bæksted Holme, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.

Ph.d.-forsvar