Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Michael Theis Solgaard Jensen: mTORC1-LARP1 aksen: At styre de omfattende udgifter forbundet med ribosomet

PhD forsvar, fredag den 2. oktober 2020. Michael Theis Solgaard Jensen.

02.10.2020 | Lisbeth Heilesen

Michael Theis Solgaard Jensen

Under sit ph.d-studium har Michael T. Solgaard J. undersøgt, hvorleded humane celler regulerer syntesen af ribosomale proteiner og dermed også ribosombiogenesen. Grundet mTORC1-medieret phosphorylering af LARP1 er humane celler i stand til at kontrollere udtrykket af TOP mRNAer, som koder for næsten alle ribosomale proteiner, der er nødvendige for ribosombiogenese. Ved at studere effekten af phosphorylering af LARP1 på TOP mRNA mængde og translation har Michael T. Solgaard J. studeret mekanismer, der gør mTORC1-LARP1-aksen i stand til at føre tilsyn med ribosombiogenesen.

Denne forskning leverer en fin-detaljeret karakterisering af phosphoryleringsmønstrene, der kontrollerer LARP1, og den bidrager også til forståelsen af LARP1-medieret kontrol over mRNA mængder.

Ph.d-studiet er gennemført ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Fakultetet for Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende

Tid: Fredag den 2. oktober 2020 kl. 13.00
Sted: Bygning 1252, lokale 204, Eduard Biermann auditoriet (Søauditorierne), Aarhus Universitet, Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C
Afhandlingens title: Kontrol af ribosombiogenese ved mTORC1-medieret phosphorylering af LARP1
Kontaktinfon: Michael Theis Solgaard Jensen, e-mail: msolgaardj@mbg.au.dk, tlf.: +4522773796
Bedømmelsesudvalg:
Professor Martin Bushell, Beatson Institut for Cancer Forskning, Glasgow Universitet, Storbritannien
Professor Brage Storstein Andresen, Institut for Biokemi og Molekylærbiologi, Syddansk Universitet, Danmark
Lektor Knud Erik Larsen (formand), Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Fakultetet for Natural Sciences, Aarhus Universitet, Danmark
Hovedvejleder:
Lektor Christian Kroun Damgaard, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Fakultetet for Natural Sciences, Aarhus Universitet, Denmark
Sprog: Ph.d-afhandlingen forsvares på engelsk

Interesserede parter udenfor Aarhus Universitet kan overvære ph.d.-forsvaret online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Helle Homann (heho@mbg.au.dk).

Pga. situationen med coronavirus er Aarhus Universitet fysisk lukket. Afhandlingen vil derfor ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.nat@au.dk og få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

Ph.d.-forsvar