Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Prestigefyldt bevilling på 11 mio. kr. til Thomas Birkballe Hansen

Novo Nordisk Fonden har tildelt det prestigefyldte Hallas-Møller stipendium på 11 mio. kr. til Thomas Birkballe Hansen til at studere, hvilken rolle såkaldte cirkulære RNA’er har i celler samt deres mulige indvirkning på neurologiske lidelser. Projektet udføres ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik/iNANO ved Aarhus Universitet.

26.04.2016 | Lisbeth Heilesen

Thomas Birkballe Hansen har modtaget 11 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at studere, hvilken rolle såkaldte cirkulære RNA’er har i celler samt deres mulige indvirkning på neurologiske lidelser (foto: Lisbeth Heilesen)

Den store bevilling gives til at forske i funktion and produktion af cirkulær RNA i neurologiske lidelser. Gennem de seneste årtier er det blevet fastslået, at ikke-kodende RNA, dvs. gen-afskrifter som ikke koder for protein, kan spille vigtige regulatoriske roller på alle niveauer af genekspression. Endvidere er ikke-kodende RNA blevet forbundet med en lang række sygdomme. Cirkulære RNA er en nyopdaget klasse af ikke-kodende RNA-molekyler med udbredt forekomst i alle dyr - specielt i hjernevæv.

Der er meget lidt kendskab til funktionen af ​​disse RNA cirkler, men med støtte fra Novo Nordisk Fonden i form af et Hallas-Møller stipendium, vil Thomas og hans samarbejdspartnere i Sektionen for Genekspression & Genmedicin nu studere, hvilken rolle og relevans ​​cirkulære RNA har i celler samt deres mulige indvirkning på neurologiske lidelser.

Thomas har også tidligere fået anerkendelse for sit forskningsarbejde, idet han hele to gange har fået et postdoc-stipendium fra Lundbeckfonden (2012-2016), ligesom han i 2014 fik tildelt ST Science Award, da han ”gennem en årrække har været én af de største pionerer på verdensplan inden for cirkulært RNA”. Faktisk var Thomas med til at etablere tilstedeværelsen af cirkulære RNA i mennesket tilbage i 2011 med identifikationen af et meget højt udtrykt cirkulært RNA udbredt i alle pattedyr – publiceret i EMBO Journal. Og to år senere i 2013 publicerede Thomas den første funktionelle karakteristisk af et cirkulært RNA i tidsskriftet Nature. Som konsekvens er Thomas blevet inviteret som foredragsholder til en lang række af internationale og velansete konferencer.


Om Hallas-Møller stipendiet

Stipendiet tildeles forskere inden for læge- og naturvidenskab, fortrinsvis inden for klinisk og basal biomedicinsk forskning. Stipendiet muliggør, at forskeren kan etablere eller udvide sin egen forskningsgruppe i Danmark.

Projektet skal være forankret ved en vidensinstitution i Danmark. Ansøgere til stipendiet forventes at have udført dokumenteret selvstændig og vægtig forskning, der er perspektivrig og i international særklasse. Tildelingen af stipendiet forventes at kunne fremskynde muligheden for et forskningsmæssigt gennembrud.

Der er i alt 2 stipendier á op til DKK 11 millioner til uddeling, til dækning af ansøgers egen løn samt direkte driftsomkostninger med op til 2,2 mio. kr. om året. Stipendiet gives for en periode på 2½ år, hvorefter det er muligt at forlænge det med yderligere 2½ år.


Mere information

Adjunkt Thomas Birkballe Hansen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik/iNANO, Aarhus Universitet
tbh@mbg.au.dk
- Mobil: 20733619

Bevilling