Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Roos Zaalberg: Fra infrarødt lys til køers genom - Afdækning af den genetiske arkitektur ved fouriertransformation af infrarøde mælkespektre

Ph.d.-forsvar, fredag den 12. april 2019. Roos Zaalberg

Roos Zaalberg

I løbet af sine ph.d.-studier har Roos Zaalberg undersøgt genetikken bag fouriertransformationer af infrarøde mælkespektre hos to danske malkekvægbestande. Infrarød spektralanalyse af mælk er en udbredt metode til at bestemme mælkens sammensætning og udmærker sig ved at være en enkel og billig procedure, der giver nøjagtige resultater. Genetiske studier har afdækket dele af det genetiske grundlag for infrarøde mælkespektre, men der er fortsat ubesvarede spørgsmål om eksempelvis variationer mellem de forskellige kvægracer.

Konklusionerne i dette ph.d.-forsvar bidrager til vores grundlæggende viden om genetikken bag infrarøde mælkespektre hos to danske malkekvægbestande.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG), Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 12. april 2019 kl. 12.00
Sted: Auditoriet, AU Foulum, Blichers Alle 20, 8830 Tjele
Afhandlingens titel: Genetic analysis of Fourier transform infrared milk spectra in Danish dairy cattle
Kontaktinfo: Roos Zaalberg, e-mail: roos.zaalberg@mbg.au.dk, tlf.: +45 93888224
Bedømmelsesudvalg:
Lektor Tormod Ådnøy, Department of Animal and Aquacultural Sciences, Norwegian University of Life Sciences, Norge
Professor Hélène Soyeurt, Agronomie, Bio-Ingénierie et Chimie, TERRA Research Centre, University of Liège, Belgien
Lektor Bernt Guldbrandtsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet (formand)
Hovedvejleder:
Lektor Bart Buitenhuis, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Lektor Luc Janss, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus Universitet
Doktor Nisha Shetty

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk
Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C