Aarhus Universitets segl

Sara Basse Hansen: Strukturer af dynamisk calciumtransport – et øjebliksbillede

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 4. juli 2023, Sara Basse Hansen

Sara Basse Hansen

I løbet af sit ph.d.-studium har Sara Basse Hansen forsket i calciumtransport ved at undersøge struktur og dynamik af en Ca2+-ATPase. Ca2+-ATPasers transportcyklus får energi fra ATP-hydrolyse, som derved transporterer calcium over cellemembranen imod en stejl koncentrationsgradient. For at overkomme denne gradient, samt undgå tilbageløb, er det afgørende at der findes et essentielt irreversibelt trin i cyklus. Ved hjælp af røntgenkrystallografi og kryogen-elektronmikroskopi har Sara Basse Hansen studeret hvordan bevægelsen af domæner forbinder ATP-hydrolyse til frigivelse af calcium i en bakteriel Ca2+-ATPase, LMCA1.

De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelse af, hvordan Ca2+-ATPaser overkommer det irreversible trin og dermed kun transporterer calcium i en retning.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: tirsdag den 4. juli 2023 kl. 13:30
Sted: Bygning 1253, lokale 211, Merete Barker Auditorium, Søauditorierne, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Catching Calcium Transport in Motion: Structures and Dynamics

Kontaktinfo: Sara Basse Hansen, e-mail: sarabasse@mbg.au.dk, tlf.: +45 24416465

Bedømmelsesudvalg:
Lektor Markus Zeeger, Institut for Medicinsk Mikrobiologi, Zürich Universitet, Schweiz

Lektor Nikos Hatzakis, Kemisk Institut, Københavns Universitet, Danmark

Seniorforsker Jan Trige Rasmussen (forperson), Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Poul Nissen, Institut for Molekylærbiologi of Genetik, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Lektor Magnus Kjærgaard, Institut for Molekylærbiologi of Genetik, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS), Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.