Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sofie Hindkjær Lautrup modtager Dronning Margrethe II's rejselegat

Under Aarhus Universitets årsfest fredag d. 9. september 2016 får Sofie H. Lautrup fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik overrakt Dronning Margrethe II's rejselegat. Legatet skal bruges i forbindelse med et forskningsophold i USA.

08.09.2016 | Lisbeth Heilesen

Sofie Hindkjær Lautrup. Foto: Lars Kruse, AU Foto

Fire talentfulde studerende modtog Hendes Majestæt Dronning Margrethe II’s rejselegat overrakt af rektor Brian Bech. Sofie yderst til højre. Foto: Lars Kruse

Sofie H. Lautrup er i gang med første del af sit ph.d.-projekt i molekylærbiologi. Hun gennemførte sin bacheloruddannelse med et flot resultat og blev på den baggrund optaget på ph.d.-skolens 3+5-ordning i 2014 med Tinna V. Stevnsner som vejleder. 

Sofies forskningsprojekt går ud på at undersøge, hvordan visse stoffer som produceres i kroppen under motion har en positiv indflydelse på hjernen, og blandt andet leder til forbedret hukommelse og evne til at lære nyt hos ældre. På længere sigt forventes det, at Sofies projekt kan bidrage til nye forebyggende og terapeutiske tiltag. Allerede nu har hun opnået lovende resultater, som forventes at kunne publiceres i et internationalt anerkendt tidsskrift inden for det kommende år.

Udover at være en meget dygtig, engageret og energisk studerende, har Sofie i nogle år fungeret som studievejleder for molekylærbiologistuderende og påtaget sig undervisningsopgaver i forbindelse med krævende kurser for yngre medstuderende samt laboratorieundervisning af gymnasie- og folkeskoleelever, som en del af koordinatorjobbet for praktik på universitetet.

Rejselegatet vil hun bruge i forbindelse med et otte måneders forskningsophold ved National Institute on Aging, National Institutes of Health (NIH), USA, for blandt andet at få adgang til unikke musemodeller, der vil være af stor værdi for hendes forskningsprojekt.


Rejselegatet blev indstiftet i 2010 som en gave til Hendes Majestæt Dronning Margrethe i anledning af Dronningens 70 års fødselsdag og blev udvidet i 2012 i anledning af Dronningens 40 års regentjubilæum. I alt bliver der uddelt fire legater, ét til en studerende på hvert af de fire hovedområder. På BSS og Arts går legatet til studerende ved statskundskab og arkæologi - de to fag, som Hendes Majestæt selv læste i sin tid som studerende på Aarhus Universitet i 1961-1962.

Hensigten med legatet på 25.000 kroner er at gøre det muligt for legatmodtagerne at studere i udlandet i forbindelse med deres studier på Aarhus Universitet.


Mere information

Ph.d.-studerende Sofie Hindkjær Lautrup

lautrup@au.dk

Bevilling