Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

40 mio. kroner til proteinforskning

Forskere fra AU deltager i et nyt nationalt projekt, der skal sikre, at proteinforskere får adgang til det nyeste, avancerede udstyr. Målet er at bevare Danmarks førende position inden for proteinforskningen og at styrke infrastrukturen og teknologiudviklingen.

Forskere fra AU deltager i et nyt nationalt projekt, der skal sikre, at proteinforskere får adgang til det nyeste, avancerede udstyr. Målet er at bevare Danmarks førende position inden for proteinforskningen og at styrke infrastrukturen og teknologiudviklingen. Foto: Colourbox

Hele fem danske universiteter deltager i denne nye nationale platform, som skal styrke forskningen i proteiner, fx i forbindelse med cellers udvikling og antibiotika-resistens. Projektet, der kaldes PRO-MS, støttes med 40,1 millioner kroner fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Den store bevilling sikrer, at proteinforskere på de fem danske universiteter (Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet) kan indkøbe og anvende det allernyeste og mest effektive måleudstyr til at kortlægge og studere proteinsammensætningen i planter, mikroorganismer og pattedyr.

Lektor Emøke Bendixen og professor Jan Enghild begge fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik repræsenterer Aarhus Universitet i det nye nationale projekt.

Kostbart og avanceret udstyr

PRO-MS består af en række massespektrometre, som er kostbare og avancerede måleinstrumenter. De måler proteiners kemiske sammensætning og egenskaber med meget stor nøjagtighed og følsomhed.

Proteinanalyser er helt nødvendige for at forstå, hvordan levende organismer er opbygget, og hvordan de basale biokemiske processer foregår i celler og væv. Den nye forskningsplatform skal således medvirke til at undersøge proteinsammensætningen i forskellige væv i mennesker, dyr og planter, og hvordan denne proteinsammensætning ændrer sig under disse organismers udvikling og vækst.

Desuden skal PRO-MS også indgå i forskning i mekanismerne bag antibiotikaresistens for landbrugsdyr og mennesker, herunder mikroorganismers vekselvirkninger med menneskeceller.

Samarbejde med virksomheder

Forventningen til PRO-MS er, at projektet vil styrke grundlaget for teknologiudvikling inden for biotek-, lægemiddel- og fødevaresektorerne.

Massespektrometri er en meget alsidig målemetode, som er i konstant udvikling. Proteinforskningen med massespektrometri bidrager fx til at udvikle nye bioteknologiske produktionsprocesser baseret på enzymer, til at belyse proteinsammensætningen i fødevarer og til at karakterisere nye protein-baserede lægemidler med færre bivirkninger, bl.a. inden for kræftbehandling.

Forskningsplatformen har stor relevans for den bioteknologiske og farmaceutiske industri, og dette vil utvivlsom bidrage til flere forskningssamarbejder mellem universiteter og virksomheder i de kommende år.

For et halvt år siden udgav Uddannelses- og Forskningsministeriet Dansk Roadmap for Forsknings-infrastruktur 2015, som er et katalog med 22 prioriterede forslag til nye nationale forskningsinfrastrukturer.


Mere information

Lektor Emøke Bendixen
ebx@mbg.au.dk
- mobil: 23847547

Professor Jan J. Enghild
jje@mbg.au.dk
- Tlf: 87155449

Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet