Aarhus Universitets segl

60 mio. kr. til udvikling af bælgplanter til fremtidens fødevareproduktion

Protein fra bælgplanter kommer til at spille en stor rolle i fremtidens fødevareproduktion, men bælgplanter har længe stået i skyggen af korn med hensyn til forsknings- og udviklingsinvesteringer. Novo Nordisk Fonden har nu støttet N2CROP-centeret for bælgplanteinnovation med 60 mio. kr. for at sætte fart på optimeringen af bælgplanter som fødevareafgrøder.

Markforsøg med hestebønner. Hestebønner er en bælgplante, som forskerne har fået 60 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at optimere som fødevareafgrøde (foto: Marcela Mendoza Suárez).

Langt de fleste kornafgrøder dyrkes i renbestand med kunstgødning for at opnå høje udbytter og effektivt høst. Ulempen er den energikrævende produktion af kunstgødning og risikoen for alvorlige angreb af skadedyr og sygdomme, der kræver kemisk bekæmpelse.

Derimod har samdyrkningssystemer med succes udnyttet bælgplanters kvælstoffiksering, for eksempel i flerårige kløver-græsmarker, der er mere biodiverse og giver robust resistens mod sygdom og skadedyr. Biomassen og proteinet, der produceres i de dyrkningssystemer, er dog ikke egnet til fødevarebrug uden komplekse forarbejdningsmetoder, som stadig er ved at blive udviklet.

Potentialet for reduceret brug af kvælstofgødning og pesticider er stærke argumenter for udvikling af bælgplantebaseret samdyrkning af fødevareafgrøder som for eksempel hestebønner og korn. Udfordringen er, at samdyrkning i øjeblikket generelt ikke er økonomisk konkurrencedygtigt sammenlignet med korn dyrket i renbestand.

Centerleder Stig U. Andersen udtaler: ”Vi er meget begejstrede for at kunne bringe mange forskellige kompetencer i spil i N2CROP for tackle en helt central udfordring i fremtidens fødevareproduktion og ser frem til at bredt samarbejde om bælgplanteinnovation med alle interesserede”.

Om N2CROP centeret

N2CROPs mission er at etablere et internationalt center for banebrydende bælgplanteforskning og -innovation for at realisere visionen om bæredygtig fødevareproduktion baseret på biologisk kvælstoffiksering.

N2CROP forener forskellige discipliner, herunder ernæring (biotilgængeligt protein fra bælgplantefrø og plantecellevægge), mikrobiologi (optimering af nitrogenfiksering gennem skræddersyede rhizobium-podemidler), genetik (målrettede mutationer for at forbedre afgørende egenskaber hos bælgplanter) og agronomi (markforsøg og afgrødemodellering af samdyrkede afgrøder). Målet er at gøre bælgplantebaserede samdyrkningssystemer så attraktive, at de på sigt vil udkonkurrere afgrøder i renbestand.

N2CROP – finansiering og deltagere

Novo Nordisk Fonden har givet 60 mio. kr. til projektet over seks år, bevillingsnummer NNF23OC0081220 i opslaget "Challenge Programme 2023 - Future Agri-Food Systems".

Projekttitel: N2CROP - Legume innovation for future agri-food systems

Centerleder:

  • Stig Uggerhøj Andersen - Aarhus Universitet – Institut for Molekylærbiologi og Genetik.

Partnere:

  • Esben Skipper Sørensen, Kasper Røjkjær Andersen og Marcela Mendoza Suárez - Aarhus Universitet – Institut for Molekylærbiologi og Genetik.
  • Martin Weih og Katharina Meurer - Swedish University of Agricultural Sciences - Department of Crop Production Ecology.
  • Jesper Holck og Kristian Barret – Danmarks Tekniske Universitet - Institut for Bioteknologi og Biomedicin.
  • Dugald Reid – La Trobe University.
  • Dorte Bodin Dresbøll – Københavns Universitet – Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

Mere information

Professor Stig Uggerhøj Andersen - sua@mbg.au.dk
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet