Aarhus Universitets segl

75 mio. kr. til dansk hjerneforskning i Aarhus

Lundbeckfonden giver hjerneforskningscentret DANDRITE på Aarhus Universitet forskningsmidler på 75 mio. kr. Pengene udbetales i perioden frem til 2028, og skal primært bruges til at rekruttere fem nye DANDRITE-gruppeledere med individuelle forskningsprogrammer inden for neurovidenskab.

Lundbeckfonden giver hjerneforskningscentret DANDRITE på Aarhus Universitet forskningsmidler frem til 2028. Foto: Colourbox

Det kræver skarpe hoveder, mange penge og hårdt forskerarbejde år ud og år ind, hvis man skal gøre sig håb om at blive klogere på hjernens mekanismer og sygdomme.

Og netop ambitionen om at skabe et sådant neurovidenskabeligt miljø – med fokus på at tiltrække spændende internationale forskerprofiler – var baggrunden for, at Lundbeckfonden og Aarhus Universitet (AU) i 2013 etablerede DANDRITE (Danish Research Institute of Translational Neuroscience).

Hjerneforskningscentret er en del af AU, og Lundbeckfonden har i perioden 2013-2020 støttet DANDRITE med forskningsbevillinger på i alt 120 mio. kr.

Nu følger så yderligere en forskningsbevilling fra Lundbeckfonden til DANDRITE.
Bevillingen, der netop er vedtaget i fondens bestyrelse, er på 75 mio. kr. Pengene udbetales i perioden frem til 2028, og skal primært bruges til at rekruttere fem nye DANDRITE-gruppeledere med individuelle forskningsprogrammer inden for neurovidenskab.

”Vi opfatter DANDRITE som et stærkt program til at styrke den internationale profil og niveauet af dansk forskning i hjernen og dens sygdomme”, siger Jan Egebjerg, Lundbeckfondens forskningsdirektør:
”Med støtten til DANDRITE ønsker Lundbeckfonden at styrke talentudvikling og det danske neuroscience-miljø – ved at give internationalt rekrutterede talenter mulighed for at udvikle deres meget ambitiøse forskningsprojekter i Danmark”.

”Bevillingen fra Lundbeckfonden sikrer os muligheder for fortsat at udvikle og introducere nye metoder inden for dansk neurovidenskab – med rekruttering af nye gruppeledere som den centrale tilgang”, siger professor Poul Nissen, centerdirektør for DANDRITE.

Og hertil kommer, pointerer Poul Nissen, ”at bevillingen hermed giver DANDRITE muligheder for at understøtte talentudvikling inden for hjerneforskning på alle niveauer”.

Spænder vidt

  • DANDRITE er beliggende på Aarhus Universitet. Centret er en del af Nordic EBML – det nordiske partnerskab for molekylær medicin.
   (EMBL står for: Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium). (Yderligere information om EMBL/DANDRITE: Læs mere her)
  • DANDRITE har rekrutteret fem forskningsgrupper, der sammen med tre etablerede forskningsgrupper på Aarhus Universitet beskæftiger sig med en lang række forskellige temaer og udfordringer inden for neurovidenskab.
  • Det handler i mange tilfælde om studier af biokemiske mekanismer, der har med psykiatriske sygdomme eller demenslidelser som Parkinsons og Alzheimers at gøre.
   Nye temaer, der er introduceret i DANDRITE, omfatter fx hukommelsesdannelse, hjerneprocesser bag beslutningsprocesser og forståelse af hjernens nervekredsløb i visuelle systemer.
  • Mange af de undersøgelser, der ligger til grund for DANDRITE-forskningen, involverer studier af mus, rotter og bananfluer, der alle har hjernefunktioner som minder meget om menneskets.
  • Den daglige ledelse af DANDRITE varetages af tre professorer: Poul Nissen, Anders Nykjær og Poul Henning Jensen, der desuden hver står i spidsen for en af de otte forskningsgrupper.
  • De øvrige gruppeledere rekrutteres fra det internationale forskermiljø. Der er p.t. gruppeledere fra Japan, Tyskland, Georgien, Iran og Australien på DANDRITE.

      Denne tekst er kopieret efter tilladelse fra Lundbeckfonden


      Mere information

      Professor Poul Nissen

      Institut for Molekylærbiologi og Genetik/DANDRITE
      Aarhus Universitet
      pn@mbg.au.dk – 2899 2295