Aarhus Universitets segl

Adriana Chrenková: Studier af HipL toksin-antitoksinsystemet og dets potentielle rolle i forsvar mod phager

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 9. april 2024, Adriana Chrenková

Adriana Chrenková

I løbet af sine ph.d.-studier har Adriana Chrenková studeret bakterielle kinaser og deres sammenhæng med toksin-antitoksinsystemer og forsvar mod phager. Toksin-antitoksinsystemer er genetiske elementer i bakterier, der koder for et toksinprotein og et antitoksinprotein, som kan neutralisere toksinet. Adriana Chrenková har undersøgt en bakteriel kinase kaldet HipL, der har et usædvanligt startsted for den interne translationsinitiering, og præsenterer en ny måde at regulere bakterielle toksin-antitoksinsystemer på, hvor både toksinet og antitoksinet produceres fra et enkelt gen. Disse forskningsresultater giver ny indsigt i reguleringen af bakterielle toksin-antitoksinsystemer og deres mulige sammenhæng med bakteriernes forsvar mod phager.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 9. april 2024 kl. 13:00
Sted: Bygning 1870, lokale 816, Fakultetsklubben, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Universitetsbyen 81, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Many from One: Studying Unusual Translational Regulation of a Bacterial Hip Kinase
Kontaktinfo: Adriana Chrenková, e-mail: adch@mbg.au.dk, tlf.: +45 50 30 41 33

Bedømmelsesudvalg:
Professor Maria Selmer, Department of Cell and Molecular Biology, Uppsala University, Sverige

Lektor Sine Svenningsen, Institut for Biology, Københavns Universitet

Seniorforsker Jan Trige Rasmussen (formand), Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet

Hovedvejleder:
Professor Ditlev Egeskov Brodersen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences/GSNS, Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.