Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Andreas Holleufer: Bananfluer viser os vejen til bekæmpelse af virus

Ph.d.-forsvar, onsdag den 13. november 2019. Andreas Holleufer.

Andreas Holleufer

I løbet af sit ph.d.-studie har Andreas Holleufer forsket i det medfødte immunforsvar. Fokus har været et cellulært advarselssystem, der har til opgave at opdage og bekæmpe bestemte virusinfektioner. Dette advarselssystem baserer sig på et centralt protein kaldet STING, som er forbindelsesleddet mellem opdagelsen af en infektion og cellens antivirale forsvar. Under ph.d.-studiet har Andreas Holleufer været medforfatter på et forskningsprojekt, der påviste, at det antivirale STING-system også eksisterer i bananfluer. Ph.d.-studiet i sin helhed er en sammenligning af det STING-baserede advarselssystem i henholdsvis mennesker og bananfluer. Formålet var at bestemme STING’s oprindelige funktioner og at bruge den nye viden om bananfluers STING til at besvare uafklarede spørgsmål om STING i mennesker. Det humane STING-system kan aktivere udtrykket af bestemte gener via proteinerne IRF3 og NF-?B. Der er imidlertid kun en begrænset viden om, hvordan STING aktiverer NF-?B, og IRF3 eksisterer kun i dyr med ryghvirvler. Forskningsresultaterne fra ph.d.-studiet viste, at STING kan aktiveres på samme måde i både mennesker og bananfluer, og at det fører til aktivering af NF-?B. Dermed kan dette udgøre STING’s oprindelige antivirale funktion og yderligere studier af bananfluer har potentialet til at lære os om STING’s aktivering af NF-?B i mennesker.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den 13 november kl. 13:00
Sted: 1421-mødelokale 2, Frederik Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: An Investigation of STING Activation  in Drosophila melanogaster to Advance the Understanding of cGAS and STING Evolution
Kontaktinfo: Andreas Holleufer, e-mail: ah@mbg.au.dk
Bedømmelsesudvalg:
Professor Andreas Pichlmair, School of Medicine, Technische Universität München, Tyskland
Professor Atlanta Cook, Wellcome Trust Centre for Cell Biology, The University of Edinburgh, United Kingdom
Lektor Ditlev Egeskov Brodersen (formand), Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Rune Hartmann, Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.