Aarhus Universitets segl

Asger Givskov Jørgensen: Optrævling af potenitalet for aptamer-baseret profilering af mejeriprodukters proteinkomposition

Ph.d.-forsvar, fredag den 2. december 2022. Asger Givskov Jørgensen

Asger Givskov Jørgensen

I løbet af sit ph.d.-studium har Asger Givskov Jørgensen forsket i de dynamiske ændringer der finder sted i bovin mælks proteinkomposition ved at anvende aptamer som biosensor. Den nyudviklede metode APTA-SHAPE udnytter, at aptamer ”biblioteker” bestående af tilfældige aptamer binder til proteinerne i mælken og giver et prøvespecifikt mønster. Mælkens kemiske egenskaber påvirkes både af ydre og iboende faktorer og studiet har undersøgt ændring i mælkens proteinkomposition relateret til race, genetiske variationer af kappa-casein, holdbarhed af skyr og varmebehandling induceret valle protein denaturering. Asger Givskov Jørgensen har undersøgt, hvordan aptamer og APTA-SHAPE teknologien kan anvendes til, at bibringe ny viden omkring bovin mælks proteinkomposition, der kan øge produktkvaliteten, lønsomhed, og klimaaftryk i forbindelse med mejeriproduktion. De opnåede forskningsresultater har bidraget til udviklingen af nye analysemetoder, som kan bestemme kappa-casein phenotype i mælk, mælks oprindelse, og en analysemetode til at estimere varmeinduceret valle protein denaturering.

Ph.d.-studiet er gennemført ved det Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 2. December 2022 kl. 13:15
Sted: Matematisk G2 (1532-122)
Afhandlingens titel: Analysing food ingredients by a novel APTA-SHAPE technology
Kontaktinfo: Asger Givskov Jørgensen, e-mail: asgergivskov@inano.au.dk, tlf.: +45 28729188.

Bedømmelsesudvalg:
Professor Günter Mayer, Life & Medical Sciences Institute (LIMES) Chemical Biology, University of Bonn, Tyskland

Senior R&D Manager Marie Stampe Ostenfeld, Nutrition & Health, Arla Foods Ingredients, Danmark

Associate Professor Ken Howard (chair), Interdisciplinary Nanoscience Center INANO-MBG, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Jørgen Kjems, Interdisciplinary Nanoscience Center - INANO-MBG, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Adjunkt Daniel Miotto Dupont, Interdisciplinary Nanoscience Center - INANO-MBG, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS)
Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.