Aarhus Universitets segl

AU er med i nyt Øresund-Kattegat-Skagerak EU Life Science-netværk

Gregers Rom Andersen og Poul Nissen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik, AU, er med i et nyt treårigt EU-projekt for Øresund-Kattegat-Skagerak (ØKS)-området, der har fået en bevilling fra EU på 3,6 million Euro (ca. 27 mio. kr.).

Gregers Rom Andersen (tv) og Poul Nissen er med i et nyt treårigt Life Science-netværk, der har fået en bevilling fra EU på 3,6 million Euro (ca. 27 mio. kr.). Foto: Lisbeth Heilesen
Life Science-netværket omfatter otte akademiske forskningsinstitutter i Sverige, Danmark, Sverige, Tyskland og Norge, MAX IV og ESS i Sverige, DESY og den europæiske XFEL facilitet i Tyskland, Medicon Valley Alliance (MVA), industrien i MedTech, BioTech og Pharma, Region Skåne, Region Hovedstaden og Hamborg. Figur: Lund Universitet

Projektet kaldet HALOS (the Hanseatic League of Science) vil skabe et unikt samarbejde mellem Hamborg og Sydvest-Skandinavien, samle de fire unikke forskningsfaciliteter MAX IV, ESS, DESY og European XFEL og skabe et center for integreret, verdensledende innovation og forskning inden for Life Science (biovidenskab).

HALOS-samarbejdet omfatter otte akademiske forskningsinstitutter i Sverige, Danmark, Sverige, Tyskland og Norge, MAX IV og ESS i Sverige, DESY og den europæiske XFEL facilitet i Tyskland, Medicon Valley Alliance (MVA), industrien i MedTech, BioTech og Pharma, Region Skåne, Region Hovedstaden og Hamborg (se listen over deltagere nederst på siden).

Med sit direkte fokus på Life Science har HALOS et enestående potentiale for at opnå synergier i både forskning og mellem de europæiske forskningsfaciliteter MAX IV, ESS, DESY og European XFEL og derved skabe et Life Science center, der kan blive et af de førende i verden.

HALOS omfatter et regionalt udviklingsprojekt, hvor overordnet kortlægning, analyser og seminarer med nøgleaktører vil resultere i fælles nøglebudskaber og strategier. Fokus ligger på innovation og såkaldt "tech transfer", forskermobilitet og sammenkobling af virksomheder tættere på forskningsfaciliteterne.

Det omfattende samarbejde vil også spille en central rolle i at fremme viden inden for den private sektor samt skabe netværk mellem den private sektor og forskere. Idéer fra virksomhederne vil også blive fremhævet og indarbejdet i forskellige fora for at skabe muligheder for at samarbejde om store samfundsmæssige udfordringer.

Projektet vil især opbygge ekspertise i brug af røntgenstråling fra XFEL og synkrotronkilder, neutroner samt elektronmikroskopi inden for Life Science. Der vil blive indledt 41 projekter hver af seks måneders varighed. Denne model er tidligere testet med gode resultater gennem de sidste tre år i EU Interreg projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society. I HALOS udvikles denne model yderligere til at omfatte flere teknologier, der knytter sig tættere til erhvervslivet og der fokuseres specifikt på Life Science-området.

Fra Aarhus Universitet deltager professorene Gregers Rom Andersen og Poul Nissen i HALOS.

”HALOS er en perfekt opfølgning på det gamle projekt, hvor vi var meget aktive inden for anvendelese af røntgenstråling og neutroner fra internationale faciliteter inden for Life Science forskning. Men med HALOS får vi oven i mulighed for at træne vores studerende og postdocs i elektronmikroskopi, som lige nu gennemgår en revolutionerende udvikling” forklarer Gregers Rom Andersen og fortsætter ”Det er også en klar forbedring, at vi nu får de store faciliteter DESY og XFEL i Hamborg med i samarbejdet, da de er jo faktisk er placerede endnu tættere på os end MAX IV og ESS i Lund”.


Mere information

Professor Gregers Rom Andersen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
gra@mbg.au.dk - Mobil 3025 6646 

Professor Poul Nissen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet  
pn@mbg.au.dk - mobil 2899 2295


OM HALOS

HALOS er planlagt til at løbe over tre år fra 1. februar 2019 med et budget på 3.568.550 EUR (50% EU-finansiering og 50% medfinansiering).

Partnere

Danmark

 • Aarhus Universitet: Gregers Rom Andersen og Poul Nissen
 • Københavns Universitet: Michael Gajhede
 • Danmarks Tekniske Universitet: Anders Bjorholm Dahl
 • Region Hovedstaden: Jakob Øster

Sverige

 • Lund Universitet, Kajsa M. Paulsson og Erik Renström
 • Malmø Universitet: Marité Cardenas
 • Region Skåne: Eskil Mårtensson

Tyskland

 • Hamborg Universitet: Arwen Pearson
 • Hamborg by: Klaus von Lepel
 • EMBL (European Molecular Biology Organization): Matthias Wilmanns

Danmark-Sverige

 • Medicon Valley Alliance: Petter Hartman

Norge (associeret)

 • Oslo Universitet: Reidar Lund

Nord-europæiske fælles forskningsfaciliteter

 • MAX IV: Marjolein Thunissen
 • ESS: Esko Oksanen
 • DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron ): Oliver Seeck
 • European XFEL, Kristina Lorenzen