Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Ph.d.-forsvar

Bárður Eyjólfsson Ellendersen: Organisation af adfærdsmæssige handlinger hos D. melanogaster hanner under parring

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 22. januar 2019. Bárður Eyjólfsson Ellendersen

Bárður Eyjólfsson Ellendersen

Under sine studier har Bárður Eyjólfsson Ellendersen undersøgt, hvordan dyrets tilstand påvirker dets adfærdsmæssige handlinger. Dyr baserer deres adfærdsmæssige valg på både eksterne og interne faktorer, og den situationelle kontekst kan påvirke deres respons på sensorisk input. Bárður Eyjólfsson Ellendersen studerede, hvordan de nervekredsløb, der producerer kærlighedssangen hos D. melanogaster hanner, er påvirket under parring. Han brugte optogenetik til kunstigt at aktivere specifikke sang-neuroner og målte deres evne til at fremkalde sang under parringen. Han opdagede, at nogle neuroner mistede deres evne til at fremkalde sang under parring, imens andre var upåvirkede.

Et andet fokuspunkt i hans forskning var geografiske variationer i D. melanogaster kærlighedssang og feromoner og deres virkning på parringssucces. Han fandt en D. melanogaster stamme med en unik sang fænotype, der havde betydeligt effekt på dens parringssucces til andre D. melanogaster stammer.

De nye forskningsresultater bidrager til den fundamentale forståelse af nervekredsløb, og hvordan de kan organisere modstridende adfærd på en hierarkisk måde.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Danish Research Institute of Translational Neuroscience DANDRITE, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende. 

Tid: Tirsdag den 22. januar 2019 kl 16:00
Sted: Bygning 1170, lokale 347, Auditorium 6, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Ole Worms Allé 3, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Genetic and neuronal control of behavioural organization and action selection in Drosophila
Kontaktinfo: Bárður Eyjólfsson Ellendersen, e-mail: bardur.e@mbg.au.dk, tel.: +45 52645430
Bedømmelsesudvalg:
Principal Investigator Maria Luísa Vasconcelos, Champalimaud Neuroscience Programme, Champalimaud Foundation, Portugal
Professor Björn Brembs, Faculty for Biology and Pre-clinical Medicine, University of Regensburg, Tyskland
Lektor Ernst-Martin Füchtbauer, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark (formand)
Hovedvejleder:
Lektor Anne von Philipsborn, DANDRITE, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Lektor Duda Kvitsiani, DANDRITE, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 og 1521, 8000 Aarhus C.