Aarhus Universitets segl

Bjørn Panyella Pedersen får prestigefyldt bevilling fra Det Europæiske Forskningsråd

Lektor Bjørn Panyella Pedersen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet modtager et ERC Consolidator Grant fra Det Europæiske Forskningsråd til forskning inden for plantevækst. Bevillingen er på EUR 2,0 mio. (ca. 15 mio. kr.) og løber over fem år.

Bjørn Panyella Pedersen (foto: Anders Trærup, Aarhus Universitet)

Bjørn Panyella Pedersen har tidligere modtaget et ERC Starting Grant til at etablere sin forskningsgruppe. At modtage et nyt ERC grant i forlængelse af det tidligere er exceptionelt og en unik anerkendelse af Bjørn Panyella Pedersens internationale niveau. Det var da også en stolt og glad forsker, der modtog nyheden om bevillingen:

”Efter at jeg havde arbejdet i USA i en flerårig periode, var jeg lige kommet tilbage til Aarhus på et AIAS stipendium. Kort tid efter modtog jeg et ERC Starting Grant på 11 mio. kr. til at etablere min forskningsgruppe. Da den bevilling nærmede sig sin afslutning, tænkte jeg, at der skulle ske noget nyt, og da jeg altid har haft en vis forkærlighed for plantebiologien, var det naturligt at gå i den retning. Jeg var naturligvis meget usikker på, om det vil lykkes mig at opnå en bevilling med et sådan skifte i en ny forskningsretning, så derfor var jeg meget glad, da jeg fik nyheden,” siger Bjørn Panyella Pedersen.

”Det nye ERC grant vil give mig mulighed for at udvide min forskningsgruppe og ansætte de bedste internationale forskere i et krydsfelt mellem plantemolekylærbiologi og strukturel biologi. Det er et kæmpe boost for at kunne opnå de nye mål, vi nu har sat os,” slutter Bjørn Panyella Pedersen.

MUM-GROW: Et strukturbiologisk fokus på plantevækst

Målet for den nye bevilling er også ambitiøst. Vækst i planteriget styres af en kontrolleret fordeling af sukker og plantehormonet auxin, men der er stadig overraskende lidt kendskab til de molekylære detaljer bag denne del af grundlæggende plantemetabolisme. Med det nye projekt 'MUM-GROW' vil Bjørn og hans forskningsgruppe belyse de molekylære mekanismer bag sukker- og auxin-transport i planter, og sigte mod at karakterisere de centrale mekanismer, der ligger bag noget så grundlæggende som plantevækst.

MUM-GROW vil udnytte den unikke viden, der er skabt som et resultat af Bjørn Panyella Pedersens ERC Starting Grant. Planen er at bruge et sæt af metoder med udgangspunkt i strukturbiologi til at bestemme 3-dimensionelle strukturer af transportsystemer involveret i sukker- og auxinfordeling.  Sammen med internationale samarbejdspartnere kombineres resultaterne derefter med en blanding af biokemisk karakterisering og studier af hele planter.

"Drømmen bag MUM-GROW er at få en meget dyb og tilbundsgående forståelse for, hvordan sukker og auxin bliver transporteret rundt i planter. Det vil kunne give os helt nye muligheder for at forudsige, justere og støtte plantevækst. Differentieret vækst er planters primære reaktion på et skiftende miljø, og det er en proces, der er et brændende ønske om at kunne forstå bedre," siger Bjørn Panyella Pedersen og fortsætter ”Visionen er, at vores arbejde kan være med til at skabe et solidt fundament for at forstå vækst på et molekylært plan. Miljøpåvirkning og ressourceudnyttelse er en global balancekunst, og vi står over for en enorm udfordring med at opretholde en bæredygtig balance. Det er mit håb, at vores arbejde kan hjælpe med dette.”


Mere information

Lektor Bjørn Panyella Pedersen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
bpp@mbg.au.dk -  +4529723499