Aarhus Universitets segl

Bjørn Panyella Pedersen tildelt en Sapere Aude-bevilling

Med Det Frie Forskningsråds Sapere Aude forskningslederbevilling på godt 7 mio. kr. sikres Bjørn P. Pedersen optimale muligheder for at returnere til Danmark for at opbygge en forskningsgruppe inden for strukturel biologi ved Aarhus Universitet.

Bjørn Panyella Pedersen (Foto: Det Frie Forskningsråd)
Sapere Aude: DFF-Forskningsledere sammen med bestyrelsesformand for DFF Peter Munk Christiansen og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen. Bjørn: forreste række, nr. to fra højre (Foto: Det Frie Forskningsråd)

"Min Sapere Aude-bevilling er en fantastisk mulighed, der kommer på et kritisk og meget følsomt tidspunkt i min forskningsmæssige karriere," udtaler Bjørn Panyella Pedersen til Det Frie Forskningsråd. "At starte en uafhængig forskningsgruppe er det næste naturlige skridt efter min 4-årige træning ved en af verdens absolut ledende medicinske forskningsfaciliteter i San Francisco og er samtidig et stort spring fremad i min karriere," fortsætter han.

"Mit planlagte projekt med membran-protein komplekser og humane membran-proteiner er ekstremt ambitiøst og kræver støtte og en stor tiltro for at kunne lykkes. Jeg er enormt beæret over, at Det Frie Forskningsråd har valgt at betro mig en af deres prestigefyldte bevillinger," slutter Bjørn P. Pedersen.

Mekanismer bag kolesterol og sukkeroptag

Bjørn Panyella Pedersens forskning er fokuseret på to aspekter af menneskers fødevareoptag. For det første vil Bjørn og hans nye forskningsgruppe ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik undersøge, hvordan kroppen optager kolesterol fra tyndtarmen. Kolesterol i store mængder kan lede til hjertekarsygdomme, men kolesterol er absolut essentielt for en velfungerende krop i moderate mængder. Kolesterol optages i tyndtarmen til kroppens kredsløb ved hjælp af et protein (en 'nano-maskine') kaldet NPC1L1.

Forskningsgruppen vil undersøge NPC1L1's molekylære funktion ved hjælp af en kombination af biokemiske forsøg med basis i strukturel biologi. For det andet vil gruppen undersøge, hvordan kroppens celler optager sukker. Efter fordøjelse transporteres sukker via blodet til kroppens celler for produktion af energi. En hovedsten i cellers optag af sukker er et protein kaldet GLUT. Denne nano-maskine er den begrænsende faktor for den enkelte celles sukkerforbrug. Som for NPC1L1 vil gruppen undersøge GLUT's molekylære funktion ved hjælp af en kombination af biokemiske forsøg med basis i strukturel biologi.

Ved hjælp af strukturbiologi-eksperimenter kan forskerne finde den tredimensionale struktur af disse nano-maskiner. Dette supplementeres med andre typer biokemiske forsøg for at beskrive de kinetiske parametre for dem. Herved kan forskerne danne en model for, hvordan disse maskiner fungerer på molekylært niveau og få vigtig ny indsigt i, hvordan man kan kontrollere deres aktivitet.

Ultimativt vil dette lede til fremskridt inden for flere vigtige folkesygdomme, såsom hjertekarsygdomme, sukkersyge og kræft.

Læs mere Bjørn Panyella Pedersen og hans forskningsprojekt.


Hvad er Sapere Aude?

sapere aude

Sapere Aude er Det Frie Forskningsråds karriereprogram, der sigter på at udvikle de dygtigste forskeres evner, nationalt og internationalt. "Sapere aude" er et latinsk citat, der betyder "hav mod til at tænke selv" eller "vov den frie tanke".

Målet med Sapere Aude-programmet er at skabe karriereveje og at fastholde de mest talentfulde yngre forskere i forskningen.

Læs mere om Sapere Aude


Mere information

Bjørn Panyella Pedersen
Pt. University of California San Francisco, USA
Telefon: 2972 3499 - e-mail: bjopp@msg.ucsf.edu

Ovenstående beskrivelse af forskningen er fra Det Frie Forskningsråds hjemmeside.