Aarhus Universitets segl

Cathrine Kiel Skovbjerg: Undersøgelse af genetikken bag komplekse agronomiske træk hos bælgplanter – planteforædling mod en bæredygtig fremtid

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 6. september 2022. Cathrine Kiel Skovbjerg

Cathrine Kiel Skovbjerg

I løbet af sit ph.d.-studium har Cathrine Kiel Skovbjerg forsket i kvantitativ genetik hos bælgplanter. Bælgplanter er en vigtig afgrøde, fordi de udgør klimavenlige proteinkilder, som både er egnet til fødevarer og foder. 

Trods deres mange fordele, er den nuværende produktion af bælgplanter i Europa lav. Af denne årsag er det vigtigt, at planteforædling fokuserer på at optimere bælgplanter ved at baserede avlsarbejde på genomisk information. Cathrine Kiel Skovbjerg har undersøgt genetisk diversitet og det genetiske grundlag for komplekse agronomiske træk hos tre arter af bælgplanter: hestebønne (Vicia faba), hvidkløver (Trifolium Repens) og japansk kællingetand (Lotus japonicus).

De opnåede forskningsresultater bidrager til en bedre forståelse af, hvordan genetik influerer vigtige agronomiske træk hos bælgplanter, og viser lovende resultater for genom-baseret planteforædling.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Molekylær Biologi og Genetik, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 6. september 2022 kl. 12:30
Sted: Bygning 1870, lokale 816, Faculty club, Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Universitetsbyen 81, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Sustainable Protein Production: Optimizing Legumes by Exploring Diversity and Dissecting the Genetic Architecture of Complex Traits
Kontaktinfo: Cathrine Kiel Skovbjerg, e-mail: cathrinesk@hotmail.com, tlf.: +45 514955330

Bedømmelsesudvalg:
Professor Morten Lillemo, Institutt for plantevitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norge
Professor Erik Dahl Kjær, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Danmark
Professor Finn Skou Pedersen (forperson), Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Associate Professor Stig Uggerhøj Andersen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Professor Luc Janss, Center for Kvantitativ Genetik and Genomforskning, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS), Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.