Aarhus Universitets segl

Christian Enrico Rusbjerg-Weberskov: Periostin og dets isoformer – ny forståelse af periostin og dets rolle i atopisk dermatitis

Ph.d.-forsvar, torsdag den 7. december 2023, Christian Enrico Rusbjerg-Weberskov

I løbet af sit ph.d.-studium har Christian Enrico Rusbjerg-Weberskov undersøgt proteinet periostin og dets rolle i sygdommen atopisk dermatitis (AD), også kaldet børneeksem. AD rammer op imod hvert femte barn og hver tiende voksen og dette ph.d.-projekt bidrager til den overordnede forståelse af sygdommen. Christian Enrico Rusbjerg-Weberskov har undersøgt nogle særlige egenskaber for periostin og hvordan disse kan indvirke på udviklingen af AD. Disse egenskaber har ikke været afdækket tidligere og kan rumme nøglen til en komplet forståelse af periostins funktion. 

De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelsen af periostin rolle i AD, men rækker også ud over denne sygdom og bidrager til at dybere forståelse af periostins rolle i bl.a. udvikling, sårheling og cancer. Blandt udbyttet fra ph.d.-projektet er nye metoder til at undersøge et særligt kendetegn for periostin, som kan have stor betydning for den fremtidige forskning i periostins betydning i sundhed og sygdom.
Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid:  Torsdag den 7. december 2023 kl. 13:00
Sted: Bygning 1871, lokale 120, AUD MBG, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Universitetsbyen 81, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Periostin in Atopic Dermatits – A Biochemical Characterization of the Periostin C-terminal Domain, Splice Isoforms, and Disulfide Complexes
Kontaktinfo: Christian Enrico Rusbjerg-Weberskov, e-mail: christianew@mbg.au.dk, tlf.: +45 51348873

Bedømmelsesudvalg:

Professor Michael Toft Overgaard, Institut for Kemi og Biovidenskab Aalborg Universitet, Danmark

Professor Enikö Sonkoly, Department of Medical Sciences, Uppsala University, Sweden

Professor Ditlev Egeskov Brodersen (forperson), Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Jan J. Enghild, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Assistant Professor Nadia Sukusu Nielsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS), Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.