Aarhus Universitets segl

Cool enzymer – biofysikken af enzymer fra Arktis

Ph.d.-forsvar, onsdag den 15. marts 2023, Jan Stanislaw Nowak

Jan Stanislaw Nowak

Jan Stanislaw Nowak gennemførte forskning på enzymer fra mikroorganismer, der findes i arktiske miljøer, som en del af sin ph.d.-studie. Disse mikroorganismer, kendt som psykrofile, har tilpasset deres molekylære maskineri til overlevelse ved lave temperaturer. En af deres tilpasninger omfatter kuldeaktive enzymer, som er yderst specifikke og effektive proteinbiokatalysatorer, der unikt opnår høje reaktionshastigheder på trods af de lave temperaturer i deres omgivelser. Jan Stanislaw Nowak undersøgte både metaboliske og industrielt relevante enzymer fra permafrost-miljøer ved hjælp af en række biofysiske metoder for at forstå forholdet mellem struktur og funktion af de koldaktive enzymer. Den nye forskning bidrager til vores forståelse af, hvad der bestemmer kuldeaktivitet på molekylært niveau, og potentialet for anvendelse af psykrofile karakteristika i industrielle enzymer.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Nanoscience Center (iNANO),, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den 15. marts 2023 kl. 13:00
Sted: Bygning 1514, lokale 213, Auditorium I, Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Langelandsgade 140, 8000 Aarhus.
Afhandlingens titel: Nogle Kan Lide Det Koldt: Stabilitet, aktivitet og oligomerisering af psykrofile enzymer

Kontaktinfo: Jan Stanislaw Nowak, e-mail: jsn@inano.au.dk, tlf.: +45 22407728

Bedømmelsesudvalg:
Professor Alexander Kai Buell, Department of Biotechnology and Biomedicine, Danmarks Tekniske Universitet, Denmark

Senior Science Manager Kenneth Jensen, Automation and Digitalization, Enzyme Research at Novozymes, Danmark

Senior scientist Morten Foss (forperson), Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Aarhus University, Danmark

Hovedvejleder:
Main supervisor: Professor Daniel Otzen, Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Co-supervisor: Professor Peter Stougaard, Department of Environmental Science, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS)
Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N