Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Cristiana Paina: Respons på vernalisering i almindelig rajgræs – at opnå en forståelse af overgangen til blomstring

Ph.d.-forsvar, torsdag den 19. juni 2014. Cristiana Paina.

Cristiana Paina

Vernalisering står for en periode med lav temperatur, som planter kommer ud for i løbet af vinteren i tempererede egne. Ved vernalisering udløses der en kompleks serie af forandringer, som sætter overgangen til blomstring i gang. Cristiana har forsket i det molekylære respons på vernalisering i planter af almindelig rajgræs. Dette blev gjort ved sekventering af transkriptom og monitering af, hvordan mængden af transkripts ændrede sig under vernalisering. Hun identificerede et sæt kandidatgener, der indikerer at spille en rolle i respons på vernalisering, og designede molekylære markører til at placere disse gener på det genetiske kort for almindelig rajgræs. Placeringen blev derefter sat i relation til kvantitative trait loci (QTL) for respons på vernalisering.

Forskningsresultater bidrager til forståelsen af kompleksiteten i de processer, der til sidst fører til induktion af blomstring.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Tid: Torsdag den 19. juni 2014, kl. 10.30
Sted: Auditoriet, AU Flakkebjerg, Aarhus Universitet
Afhandlingens titel: Elucidating the vernalization response in Lolium perenne
Kontaktinfo: Cristiana Paina, e-mail: cristiana.paina@agrsci.dk, tel.: +45 8715 4983
Bedømmelsesudvalg:
Seniorforsker Roland Kölliker, Agroscope Reckenholz-Tänikon, Research Station ART, Zurich, Schweiz
Professor Christian Jung, Plant Breeding Institute, University of Kiel, Tyskland
Lektor Søren Borg (formand), Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Seniorforsker Torben Asp, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Postdoc Stephen Byrne, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, lokale 112, 8000 Aarhus C.