Aarhus Universitets segl

CryoEM faciliteten EMBION modtager 13,3 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til stort udstyr

Med bevillingen fra Novo Nordisk Fonden vil hovedansøger Poul Nissen og kolleger fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik og iNANO samt samarbejdspartnere på Institut for Biomedicin og Institut for Ingeniørvidenskab være i stand til at etablere en infrastruktur til Cryo-Electron Tomography (ICE-T), der ligeledes vil blive stillet til rådighed for andre institutioner og industrien. Med dette apparatur kan molekylære detaljer udforskes direkte i celler.

Poul Nissen (th) og hans kollegaer sigter mod at etablere en infrastruktur for Cryo-Electron Tomography (ICE-T), der vil blive indlejret i den danske nationale Cryo-EM facilitet – EMBION, hvor cryo-CLEM og high-end cryo-TEM'er er tilgængelige. Fra venstre: Thomas Boesen og Gregers Rom Andersen. Foto: Lisbeth Heilesen
Titan Krios2 under installering på EMBION-anlægget vil være afgørende for workflowet i ICE-T. Foto: Thomas Boesen

Poul Nissen og hans kollegaer sigter mod at etablere en infrastruktur for Cryo-Electron Tomography (ICE-T), der vil blive indlejret i den danske nationale Cryo-EM facilitet – EMBION – hvor high-end cryo-TEM'er er tilgængelig.

”Cryo-electron tomography (CET) bygger bro mellem strukturel biologi og cellebiologi,” forklarer Poul Nissen, “og det muliggør in situ strukturbestemmelse af biomolekyler og deres komplekser og mekanismer. Hermed man kan opnå 3D biofysisk modellering af biomolekylære netværk i et naturligt miljø ved 1-2 nm opløsning, i gunstige tilfælde endda tæt ved 3 Å (1 Å er 10-10 meter og størrelesesordenen for atomer og kemiske bindinger).

Poul Nissen: ”Med bevillingen til ICE-T’en får vi et såkaldt cryo-FIB SEM apparatur, som med en ionstråle kan producere ultratynde lameller af celler og væv, som kan gennemstråles med elektronmikroskopet, og en højttryks fryse-enhed, så disse præparater kan håndteres i processen uden skader på fine detaljer. Dertil datastyringsværktøjer, der letter avanceret indsamling og analyse af store CET-datasæt. ”

Udstyret vil blive gjort tilgængelig for et stort brugerfællesskab via en online adgangsportal, og det tekniske og videnskabelige personale vedligeholder udstyret og yder uddannelse og support til brugerne. ICE-T vil introducere en ny teknologisk kapacitet inden for cryo-EM, strukturbiologi, og molekylær cellebiologi, der gør det muligt for danske forskere med bred baggrund at komme i gang i CET-forskningen inden for meget vigtige forskningsområder af fx. molekylær fysiologi, medicin og bioteknologi.


Om Novo Nordisk Fondens bevillinger til forskningsinfrastruktur - stort udstyr og tilskud til faciliteter

Med forskningsinfrastrukturprogrammet ønsker Novo Nordisk Fonden at styrke det danske forskningsmiljø inden for biomedicin, bioteknologi og naturvidenskab ved at støtte etablering og vedligeholdelse af infrastrukturer, der er nødvendige for at opnå ekspertise inden for forskning og innovation.

Målet med forskningsprogrammet er at: sikre, at forskere har adgang til avancerede forskningsfaciliteter, sikre at potentielle brugere har adgang til kvalificeret teknisk assistance, sikre at faciliteterne og / eller udstyret løbende udvikles og vedligeholdes samt løfte det omkringliggende forskningsmiljø.


Mere information

Professor Poul Nissen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik/DANDRITE
Aarhus Universitet
pn@mbg.au.dk – 2899 2295