Aarhus Universitets segl

Det olympiske landshold i biologi gæster Institutterne for Biologi og Molekylærbiologi og Genetik

Den 17. danske semifinale i biologi-OL for gymnasieelever fra hele landet blev i sidste uge afholdt ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik og Institut for Biologi. Halvdelen af eleverne går videre til den nationale finale.

Programmet bød på både foredrag, teoretisk test samt to laboratorieforsøg. Foto: Ida Marie Jensen/AU Foto
Carl Munkholm, Virum Gymnasium. Foto: Ida Marie Jensen/AU Foto
Andrea Rosenvang Mathiesen, Favrskov Gymnasium. Foto: Ida Marie Jensen/AU Foto
Dania Al-Hamdani, Borupgaard Gymnasium. Foto: Lars Kruse/AU Foto

Onsdag-fredag d. 8.-10. januar 2020 dannede Aarhus Universitet og Institut for Molekylærbiologi og Genetik og Institut for Biologi rammen om d. 17. danske semifinale i biologi-OL, hvor dygtige gymnasieelever fra hele landet konkurrerer om at være bedst til biologi og biokemi. Torsdagens program var tæt pakket fra 7 morgen til sen aften og bød på både foredrag, teoretisk test uden hjælpemidler samt to laboratorieforsøg i henholdsvis mikrobiologi og kabelbakterier (Institut for Biologi) og enzymkinetik (Institut for Molekylærbiologi og Genetik).

Ved den eksperimentelle prøve i enzymkinetik, der forløb i Institut for Molekylærbiologi og Genetiks øvelseslokaler på campus, blev eleverne præsenteret for et sæt af opløsninger, et sæt pipetter, et spektrofotometer og en vejledning og var herefter i to timer overladt til sig selv uden mulighed for at spørge om hjælp. Opgaven bestod både i indledende, støkiometriske beregninger, udførelse af forsøget samt efterfølgende databehandling inkl. opstilling af en Lineweaver-Burke afbildning til bestemmelse af enzymatiske parametre for enzymet. Og alt dette kun med papir, blyant, og en simpel lommeregner stillet til rådighed.

Ved den eksperimentelle prøve i mikrobiologi skulle eleverne bl.a. lave iltprofiler i sedimentprøver ved hjælp af mikrosensorer, samt beskrive kabelbakterier ved hjælp af mikroskoper. Også her var vejledningen elevernes eneste livline.

Det var tydeligt, at øvelserne var udfordrende for de unge mennesker, der ikke havde fået nogen som helst introduktion til prøverne, og dermed ikke vidste om de ville blive stillet over for en frø eller et enzym, før de sad i lokalet. Ikke desto mindre var der flere af de 30 elever, der formåede at opnå meget høje scorer for prøverne. De 15 elever, der klarede sig allerbedst går videre til den nationale finale, der efter en skarp træningscamp på Sorø Akademi afholdes i to runder i april-maj på hhv. Syddansk Universitet og Gefion Gymnasium efterfulgt af en vinderceremoni på DTU. De fire vindere fra den nationale runde får herefter betalt deres deltagelse i den internationale IBO-konkurrence, der i år finder sted i Nagasaki, Japan.

Læs mere om biologi-olympiaden


Mere information

Ditlev Brodersen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
deb@mbg.au.dk -  2166 9001

Jesper Givskov Sørensen
Institut for Biologi
Aarhus Universitet
jesper.soerensen@bios.au.dk -  3018 3160