Aarhus Universitets segl

En stærkere nabo gør dig stærkere. En undersøgelse af de adfærdsmæssige virkninger af heterosynaptisk LTP.

Ph.d.-forsvar, onsdag den 31. august 2022. Islam Faress.

Islam Faress

Under sin ph.d. har Islam Faress undersøgt relevansen af homosynaptisk og heterosynaptisk langtidspotentiering (LTP) for adfærden i mus. Optogenetik blev benyttet til at opnå input-specifik forstærkning af synaptiske forbindelser og til at sikre høj rumlig- og tidsspecifik induktion samt test af associativ adfærd. For at udføre uafhængig, konvergent input-manipulation udviklede Islam Faress en ny optogenetisk metode, der også blev benyttet til at bekræfte de adfærdsmæssige fund med in vivo elektrofysiologi. I alt er fundne, som Islam Faress opnåede i sin Ph.D., anset som værende den første validering af forholdet mellem heterosynaptisk LTP og associativ adfærd.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Molekylær Biologi og Genetik, DANDRITE, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den 31. august 2022 kl. 14.30
Sted: Bygning 1253, lokale 211, Merete Barker Hall, Søauditorierne, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Behavioural Investigation of Homosynaptic and Heterosynaptic LTP in the Amygdala.
Kontaktinfo: Islam Faress, e-mail: Islam.faress@biomed.au.dk, tlf.: +45 91874911

Bedømmelsesudvalg:

  • Professor Cheng-Chang Lien, Institute of Neuroscience, National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan
  • Professor Sumantra Chattarji, Faculty of Neurobiology, The National Centre for Biological Sciences, Indien
  • Professor Finn Skou Pedersen, institut ved Molekylær Biologi og Genetik, Aarhus Universitet (chair), Danmark

Hovedvejleder:
Lektor Sadegh Nabavi, Molekylær Biologi og Genetik, Nat, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Lektor Duda Kvitsiani. Molekylær Biologi og Genetik, Nat, Aarhus University, Denmark 

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS), Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.