Aarhus Universitets segl

ERC bevilling på 11 mio. kr. til at studere, hvordan hukommelse lagres i hjernen

DANDRITE gruppeleder Taro Kitazawa er blevet tildelt et ERC Starting Grant fra Det Europæiske Forskningsråd på EUR 1,5 mio. til forskning i det molekylære grundlag for neuroplasticitet (hjernens evne til at forandre sig) for at besvare de grundlæggende spørgsmål om, hvordan hukommelse lagres i hjernen.

Taro Kitazawa (foto: privat)

Taro Kitazawa udfører sit projekt hos DANDRITE og Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet, hvor han er blevet udnævnt til gruppeleder fra sommeren 2022. Han kommer fra en stilling som postdoc ved Friedrich Miescher Instituttet for Biomedicinsk Forskning, Basel, Schweiz.

ERC-projektet vil behandle en række grundlæggende spørgsmål inden for neurovidenskab, der fokuserer på dannelse, sortering og lagring af hukommelse på molekylært niveau.

Neuroplasticitet ligger til grund for læring og hukommelse, som giver mulighed for at lagre viden. Afvigelser heri kan føre til forskellige lidelser såsom demens og posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD). En fremherskende teori går ud på, at en lille samling af celler i hjernen (neuroner), kaldet memory engram-celler (hukommelsesengramceller), lagrer en specifik hukommelse. Memory engram-cellerne defineres som neuroner, der er forbigående aktiveret og udtrykker ”øjeblikkeligt tidlige gener” (immediate early genes, IEG'er) under læringserfaring og således gennemgået fysiske ændringer, der kan genaktiveres ved hukommelsesgenkaldelse. Vigtigt for forskningsprojektet er, at en kunstig tilført aktivering og dæmpning af engramceller kan resultere i henholdsvis kunstig hukommelseshentning og -tab. Afdækning af det molekylære grundlag for neuroplasticitet i engram-celledannelse er et af de centrale spørgsmål i hukommelsesforskning.

I ERC-projektet vil Taro Kitazawa bygge videre på resultater, han og hans kollegaer ved Friedrich Miescher Institut for Biomedicinsk Forskning (FMI) i Schweiz opnåede. Her afslørede de i et nyligt publiceret arbejde en ny epigenetisk og transkriptionel mekanisme, der regulerer aktivering af aktivitetsafhængige IEG'er under somatosensorisk neuronmodning (Kitazawa et al., Nature Genetics, 2021), dvs. kroppen og sanseapparatets evne til at opfange og tilpasse sig omgivelserne (lys, lyd, lugte, bevægelse, balance osv.)

Om The European Research Council (ERC)

ERC yder støtte til banebrydende internationale forskningsprojekter til de allerdygtigste forskere i Europa inden for alle emner og forskningsområder.


Mere information

Taro Kitazawa, Ph.D.
Gruppeleder ved DANDRITE (the Danish Research Institute of Translational Neuroscience) Nordic EMBL partnership
Lektor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
Email: taro.kitazawa@fmi.ch or kitazawa-tky@umin.ac.jp
Gruppehjemmeside: https://www.kitazawa-lab.com/

Taro Kitazawa rekrutterer postdocs, ph.d.-studerende og kandidatstuderende. Kontakt Taro, hvis du er interesseret i neuroplasticitet, hukommelse, epigenetik eller encellet genomik. Laboratoriet starter i sommeren 2022.