Aarhus Universitets segl

EU støtter forskning der skal designe afgrøder til fremtidige klimaændringer

Nye værktøjer til analyse af planterødder kan hjælpe til med at omstille landbrugsproduktionen i Europa for at sikre fødevaresikkerhed ved tilpasning til klimaændringer. Et netværk med 22 partnere baseret i Europa og Afrika har fået en bevilling på EUR 6.4 til at udvikle nye plantesorter tilpasset de fremtidige klimaændringer.

Stig Uggerhøj Andersen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik, AU, er som den eneste dansker med i et netvækr af 22 partnere baseret i Europa og Afrika, der har fået en bevilling fra EU til at designe afgrøder til fremtidige klimaændringer. Foto: Marcin Nadzieja, AU.

Efterhånden som landbrugssystemerne forringes på grund af klimaændringer, forventes afgrødeudbyttet i Europa at falde med 30% i 2050. Men nogle genotyper er heldigvis modstandsdygtige over for klimaændringer, fordi de har arvet visse gener og egenskaber. Målet med det EU-finansierede forskningsprojekt kaldet Root2Res er at identificere de genetiske markører, man finder i planterødder, der er modstandsdygtige over for klimaændringer. Denne viden vil kunne bruges til tilpasning og udvikling af en lang række afgrøder.

Root2Res er en forkortelse for 'Root phenotyping and genetic improvement for rotational crops resilient to environmental change' (Bestemmelse af fænotyper hos rødder og genetisk forbedring af sædskifteafgrøder, der er modstandsdygtige over for klimaændringer). Med projektet sigter man mod at udvikle nye værktøjer til at evaluere rodegenskaber knyttet til bæredygtige afgrøder og måle arvelighed og plasticitet, det vil sige evnen til at klare klimabelastning og samtidig levere et stabilt udbytte. Ved at arbejde sammen med planteforædlere og landmænd fra områder med den største klimabelastning, vil et tværfagligt forskerhold teste rødder fra korn, kartofler og bælgplanter fra europæiske sædskifter.

Med fokus på tørke og overskydende vand som primære risici for klimaændringer sigter projektet med deltagere fra 13 forskellige lande mod at levere forskelligartede og modstandsdygtige afgrøder og sikre sund og nærende mad, og samtidig mod at effektivisere og forbedre optaget af næringsstoffer og kulstofbinding samt reducere drivhusgasemissioner.

De forskellige sorter, der bliver udviklet af Root2Res, kan få betydning i hele verden: især modstandsdygtige afgrøder, der gør landdistrikternes økonomisk levedygtige, med følgende højere livskvalitet for landmændene; ressourceeffektive afgrøder med minimal indvirkning fra skiftende klimaer; og i sidste ende CO2-neutrale samfund.

Partnere i Root2Res-netværket

Root2Res er finansieret gennem Horizon Europe, EU's vigtigste forsknings- og innovations-program. Netværket består af 22 partnere fra 13 forskellige lande. Fra Danmark deltager Stig Uggerhøj Andersen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet.

Læs mere om projektet.


Mere information

Lektor Stig Uggerhøj Andersen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
sua@mbg.au.dk