Aarhus Universitets segl

Forskere fra Aarhus Universitet deltager i overrækkelsen af Nobelprisen

To danske forskere - Ditlev Brodersen og Poul Nissen fra Molekylærbiologisk Institut ved Aarhus Universitet - er i dag i Stockholm for at overvære overrækkelsen af Nobelprisen i Kemi 2009.

De danske forskere med deres mentorer, der i dag modtager Nobelprisen i Kemi 2009.
Fra venstre mod højre:
Ditlev E. Brodersen, Venkatram Ramakrishnan, Thomas A. Steitz og Poul Nissen

Billedet er taget i Stockholm mandag under velkomstreceptionen for Nobelprismodtagerne og deres gæster på Kungliga Vetenskapsakademien (The Royal Swedish Academy of Sciences).

Prismodtagerne Venkatraman Ramakrishnan fra Cambridge, England, Thomas A. Steitz fra Yale University, USA, og Ada E. Yonath fra Weizmann Institute, Israel, deler i år Nobelprisen i Kemi for kortlægningen af den tredimensionelle opbygning af cellens proteinfabrik, ribosomet - samt for studier af virkemåden af vigtige antibiotika.

Lektor Ditlev E. Brodersen og professor Poul Nissen er i dag torsdag d. 10. december at finde blandt de få inviterede, når den svenske konge overrækker Nobelprisen i Stockholm til modtagerne. De to danske forskere udførte centrale dele af arbejdet, der førte til tildelingen af Nobelprisen til Ramakrishnan og Steitz, og det er derfor naturligt at finde dem blandt de få, der har modtaget denne ærefulde invitation. Det samlede Nobelpris-program for modtagerne af prisen forløber over flere uger, og indeholder - ud over en velkomstreception, Nobelforedraget og prisoverrækkelsen - også besøg på ambassader og flere svenske universiteter.

Poul Nissen arbejdede i tre år (1997-2000) som postdoc på Yale University i New Haven, USA, hos Thomas A. Steitz, mens Ditlev Brodersen arbejdede i fire år (1999-2003) som post doc i laboratoriet hos V. Ramakrishnan i Cambridge, England.

Foto i høj opløsning (300 dpi)

Live web cast fra overrækkelsen af Nobelprisen i Kemi 2009 - torsdag d. 10. december 2009 kl. 16.30-18.

De to Nobelprismodtagere holder foredrag ved Aarhus Universitet

Nobelprisen i Kemi 2009 fejres også i Danmark, idet Venkatraman Ramakrishnan og Thomas A. Steitz begge har taget imod en invitation fra Molekylærbiologisk Institut på Aarhus Universitet og Biokemisk Forening i Danmark til at holde foredrag torsdag d. 29. april 2010 i Aulaen på Aarhus Universitet.

Læs også tidligere artikler:

Kontaktinformation

Lektor Ditlev Brodersen, Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet, e-mail: deb@mb.au.dk, mobil 2711 8380.
Professor Poul Nissen, Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet, e-mail: pn@mb.au.dk, mobil 2899 2295.