Aarhus Universitets segl

Forskere vil forbedre udbytte og proteinkvalitet i hestebønner

Med en bevilling på 15 mio. kr. fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) – der hører under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri – vil danske forskere og forædlere sammen udvikle nye hestebønnesorter, der kan anvendes i foder som en lokalt dyrket og bæredygtig erstatning for importeret sojaprotein.

Hestebønne (foto: Marcin Nadzieja, MBG, AU)
Hestebønneplante (foto: Marcin Nadzieja, MBG, AU)

Med den nye bevilling fra GUDP på 15 mio. kr. til projektet IMFABA* vil forskerne realisere hestebønners store potentiale ved at forbedre udbyttestabilitet og proteinegenskaber, hvilket nu er muligt på grund af den ekspertise og de genetiske ressourcer, der er etableret i forbindelse en tidligere bevilling på 27,5 mio. kr. til forskningsgruppen fra Innovationsfonden til projektet NORFAB**.

Hestebønner er tilpassede til vidt forskellige klimaer, men giver især højt udbytte under milde og fugtige forhold. I Danmark kan de spille en stor rolle i bestræbelserne på at mindske sojaimport, og der er betydelig interesse fra både landmænd og grovvareselskaber.

Stig Uggerhøj Andersen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik, AU, der er leder af projektet, udtaler:

”Tørke er en af de vigtigste faktorer, der forringer hestebønners udbyttestabilitet. For at forbedre tørketolerancen vil IMFABA udnytte nye metoder til karakterisering af tørkerespons og rodudvikling i forædlings- og diversitetsmateriale fra NORFAB.”

Med hensyn til foderkvalitet er det vigtigt at forbedre proteinindhold, aminosyresammensætning og proteinfordøjelighed for at kunne konkurrere med sojaskrå. Frøproteinindhold, lagerproteindiversitet og foderværdi vil blive undersøgt for at øge protein- og methioninindhold uden at forringe udbytte eller frøstørrelse.

I NORFAB blev der udviklet indavlede forædlingslinjer, og IMFABA tager skridtet videre mod nye sorter specifikt forædlet til danske forhold ved at sørge for udvælgelsen af de bedste linjer til nye syntetiske sorter, samtidig med at der skabes basis for langsigtet, fremtidig forædling af hestebønner med endnu bedre udbyttestabilitet, proteinindhold og –kvalitet,” slutter Stig Uggerhøj Andersen.


Projektet bliver udført i et samarbejde mellem forskere og forædlere fra:

  • Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
  • Center for Quantitative Genetics and Genomics, Aarhus Universitet
  • Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet
  • Nordic Seed
  • Sejet Plant Breeding
  • Erhvervsakademi Aarhus     

*IMFABA (IMproved FABA); faba bean = hestebønne
**NORFAB (NORthern FABa)

GUDP's (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) investering: 14.999.772 kr.
Egen finansiering/anden offentlig finansiering: 6.289.042 kr.
Samlet projektbudget: 21.288.814 kr.
Varighed af projektet: 4 år
Projektets officielle titel: IMFABA - Local and sustainable protein production with improved faba beans. 


Om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

GUDP er en moderne erhvervsstøtteordning, der skal løse nogle af de vigtigste udfordringer for fødevareerhvervet og hele samfundet. Udfordringerne er at skabe en større bæredygtighed og løse nogle af de klima- og miljømæssige problemer, samfundet står overfor – samtidig med, at økonomien hele tiden forbedres, så fødevaresektoren fortsat kan skabe vækst og sikre arbejdspladser i Danmark.

Læs mere om GUDP


Mere information

Lektor Stig Uggerhøj Andersen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
sua@mbg.au.dk – 8715 4937