Aarhus Universitets segl

Forskere vil udvikle selvgødende afgrøder

Forskere fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet deltager i et internationalt forskningsnetværk, ENSA, der fokuserer på at forbedre planters næringsoptagelse for at reducere behovet for gødning. Netværket har netop modtaget en samlet bevilling på USD 35 mio. (237 mio. kr.) fra Bill & Melinda Gates Agricultural Innovations program, hvoraf godt USD 4 mio. (27 mio. kr.) går til Aarhus Universitet.

Målet med projektet er at udvikle selvgødende afgrøder, såsom korn, til afrikanske landmænd (Colourbox).

Denne artikel er baseret på en pressemeddelelse fra Bill & Melinda Gates Agricultural Innovations.

Bevillingen støtter forskningsprogrammet Engineering Nitrogen Symbiosis for Africa (ENSA) over de næste fem år. Forskerne i ENSA-netværket udvikler planter til at maksimere de naturligt forekommende symbioser mellem planter og gavnlige svampe eller bakterier. Målet med projektet støttet af Bill & Melinda Gates Agricultural Innovations (Gates Ag One) er at udvikle selvgødende afgrøder til afrikanske landmænd.

Ifølge FN har ikke mindre end 65% af det opdyrkede land i Afrika forringet frugtbarhed, hvilket betyder, at afgrødeudbyttet kun er omkring en tredjedel af gennemsnittet på verdensplan. Gødning er ofte en dyr og utilgængelig ressource for mange småbønder i Afrika, som kun står for 4% af det globale gødningsforbrug og er stærkt afhængig af eksport fra Rusland, mens den igangværende krig i Ukraine har skruet priserne op med op til 150%. Hvis man udvikler afgrøder med større evne til at optage næringsstoffer gennem naturlige processer vil dette automatisk øge udbyttet uden behov for gødning.

ENSAs forskning optimerer samspillet mellem afgrøder og mikroorganismer for bedre at udnytte de vigtigste næringsstoffer, der allerede er til stede i luften og jorden, såsom nitrogen og fosfor. På nuværende tidspunkt er det kun bælgfrugter såsom bønner og ærter, der naturligt kan rumme jordbakterier i deres celler for at omdanne nitrogen til ammoniak. Målet er at kopiere denne evne til andre afgrøder, såsom korn, for at øge udbyttet af vigtige basisfødevarer på en bæredygtig måde.

Om Gates Ag One

Gates Ag One er et non-profit datterselskab af Bill & Melinda Gates Foundation, som blev oprettet for at udnytte global afgrødeforskning for at imødekomme behovene hos småbønder i Afrika og Sydasien. Det fokuserer på at sætte gang i forskning, der forbedrer de biologiske processer af seks prioriterede fødevareafgrøder: kassava (også kaldet yuca), cowpea (bælgfrugt), majs, ris, sorghum (urteagtig plante) og sojabønner.

Om ENSA

ENSA er et internationalt forskningssamarbejde (ledet af Cambridge University, UK) med yderligere partnere fra følgende institutioner: University of Oxford, UK; NIAB, UK; Royal Holloway University of London, UK; Aarhus Universitet, Danmark; Wageningen University and Research, Holland; University of Freiburg, Tyskland; University of Toulouse III Paul Sabatier, Frankrig; University of Illinois, USA; Pennsylvania State University, USA.

Mere information

Lektor Simona Radutoiu - radutoiu@mbg.au.dk
Lektor Stig Uggerhøj Andersen - sua@mbg.au.dk
Lektor  Kasper Røjkjær Andersen - kra@mbg.au.dk

Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet