Aarhus Universitets segl

Francesc Xavier Bofill De Ros modtager 10 mio. kr. fra Lundbeckfonden til at undersøge kræftsvulster

Xavier Bofill De Ros er en af de syv talentfulde forskere, der i 2022 bliver Lundbeckfonden fellow. Og den bevilling, der følger med udnævnelsen, gør det muligt for ham at etablere sin helt egen forskningsgruppe og hellige sig forskningen de næste fem år ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet.

Xavier Bofill De Ros (foto: privat)

Xavier Bofill De Ros vil undersøge kræfttumorer, der ses hos både børn og voksne. Han vil bl.a. undersøge, om dårligt fungerende mikroRNA kan være involveret i udvikling af disse tumorer. MikroRNA er et lille molekyle, som er med til at regulere, hvordan gener udtrykkes – og dermed hvilke proteiner, som findes i en celle.

Xavier Bofill De Ros vil bl.a. se på biokemiske processer i forbindelse med dannelse og nedbrydning af mikroRNA. En bedre forståelse af disse processer kan i fremtiden lede til udvikling af bedre lægemidler til behandling af visse kræftformer.

Xavier Bofill De Ros, hvorfor valgte du Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG) på Aarhus Universitet?

"Jeg valgte MBG, fordi det har en rigtig fin RNA- og innovationssektion, der vil skabe god synergi med mine forskningsområder. Jeg er også meget interesseret i at lære mere om mine fremtidige kollegers arbejde inden for områder som strukturel biologi og neurovidenskab, hvor jeg tror, der vil være basis for et fint samarbejde. Jeg var også meget imponeret over mulighederne for udvikling, som jeg lærte om under instituttets rekrutteringssymposium sidste år."

"Jeg er meget begejstret for denne mulighed for at starte min egen forskningsgruppe i et så internationalt og banebrydende forskningsmiljø," slutter Xavier Bofill De Ros.

Xavier Bofill De Ros, der kommer fra en stilling som postdoc ved RNA Biology Laboratory, National Cancer Institute, Frederick, USA, starter ved MBG i januar 2023.


Bevillingen kan bl.a. søges af udenlandske forskere, som ønsker at etablere egen forskningsgruppe i Danmark

Lundbeckfonden uddeler i 2022 i alt 70 mio. kr. til syv fellows – heraf har Institut for Molekylærbiologi andel i to af bevillingerne.

Udover Xavier Bofill De Ros modtager Azadeh Shahsavar en bevilling fra Lundbeckfonden på 10 mio. kr. Hun er adjunkt i professor Poul Nissens gruppe ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik men flytter 1. juli 2022 til Københavns Universitet, hvor hun vil undersøge strukturen og funktionen af proteiner, der transporterer glycin og glutamin i hjernen.


Mere information

Xavier Bofill De Ros 
RNA Biology Laboratory, National Cancer Institute (USA)
xavier.bofillderos@nih.gov

Artiklen er baseret på en nyhedsartikel fra Lundbeckfonden