Aarhus Universitets segl

Gilles Vanwalleghem tildelt en Hallas-Møller Emerging Investigator bevilling

Adjunkt Gilles Vanwalleghem er tildelt en Hallas-Møller Emerging Investigator bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 10 mio. kr. over de næste fem år til at udvide sin forskergruppe ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet til at forske i koblingen mellem inflammation i tarmen og nervesystemets funktion.

Gilles Vanwalleghem har fået 10 mio. kr. til at forske i koblingen mellem inflammation i tarmen og nervesystemets funktion (foto: Lisbeth Heilesen, AU).

Tarmen spiller en afgørende rolle for menneskets generelle helbred. Det er også hjemsted for et komplekst netværk af neuroner, det såkaldte enteriske nervesystem, som regulerer tarmens homeostase, bakterier og lokale immunresponser.

Inflammation er en vigtig overlevelsesreaktion på infektion eller vævsskade, men den kan svække tarmbarrieren og påvirke det enteriske nervesystem og forstyrre den sarte balance, der opretholder tarmfunktionerne. Denne forstyrrelse kan have flere negative virkninger, herunder svækkelse af optagelse af næringsstoffer, mavesmerter og potentielt føre til mere alvorlige helbredsproblemer.

Med Hallas-Møller Emerging Investigator bevillingen vil Gilles Vanwallaghem og hans forskergruppe bruge zebrafisk som modelorganisme til at undersøge inflammationens indflydelse på udviklingen af tarmen og associerede mave-tarmlidelser. Håbet er, at dette arbejde vil forbedre vores mekanistiske forståelse og skabe nye mål for udviklingen af terapier til behandling af disse tilstande.

Om Hallas-Møller Emerging Investigator stipendiet

Novo Nordisk Fonden giver kun fire Emerging Investigator stipendier om året - heraf er ikke mindre end to tildelt forskere ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik.

Formålet med Hallas-Møller Emerging Investigator-stipendierne er at støtte og styrke udviklingen af unge og lovende forskningsledere i Danmark med nye og ambitiøse projekter, der vil bringe ny og vigtig viden inden for biovidenskab og basal biomedicin med fokus på sundhed og sygdom.

Gilles Vanwalleghems forskerkarriere

Gilles udførte sine ph.d.-studier ved Institut for Molekylærbiologi ved Universite Libre de Bruxelles, hvor han undersøgte, hvordan en menneskelig parasit, Trypanosoma brucei, interagerer med sin vært og kan ændre det medfødte immunrespons. Hans arbejde kom på forsiden af de videnskabelige tidsskrifter Science and Nature Microbiology, og han blev tildelt Eugene Yourassowsky-prisen for bedste ph.d.-afhandling inden for infektionssygdomme i Belgium.

Gilles modtog derefter et EMBO long-term stipendium til at studere, hvordan zebrafisk opfatter omverdenen ved hjælp af optogenetiske tilgange. Han arbejdede med de fleste sanser hos fisk, fra hørelse og balance til syn og sansning af vandstrømmen. Han fortsatte derefter med at studere modeller for det såkaldte Fragilt X-syndrom hos zebrafisk og viste, hvordan læring og auditive reaktioner blev påvirket. Han kombinerer nu sit arbejde med immunitet og neurovidenskab til at studere tarm-hjerne-aksen i larver fra zebrafisk, som vil bringe ny indsigt i bakteriers effekt på menneskets mentale sundhed.

Mere information

Adjunkt Gilles Vanwalleghem
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
gilles.vanwalleghem@mbg.au.dk