Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Giovanni Cagnano: Fra skadegører til en kilde til modstandsdygtighed: Epichloë endofytter i græsser

Ph.d.-forsvar, torsdag den 12. december 2019. Giovanni Cagnano.

Giovanni Cagnano
Strandsvingel endofyt (Epichloë coenophiala) mycelier der koloniserer værtens rodskud. Endofyt-myceliet er farvet med alanin blåt. Foto: Carolyn Young.

I løbet af sit ph.d.-studie har Giovanni Cagnano fokuseret på græsarten engsvingel (Schedonorus pratensis) inficeret med endofytten Epichloë uncinata. Denne endofyt udvikler sig asymptomatisk i værtsplanten og overføres vertikalt via frø, derfor er spredningen af den afhængig af en vellykket frøformering. Forholdet mellem de to organismer anses for at være mutualistisk: værten giver endofytten beskyttelse og næringsstoffer, medens svampen øger værtens resistens over for biotisk og abiotisk stress.

Giovanni Cagnano indsamlede et stort antal engsvingelplanter og karakteriserede endofyttens og værtens genetiske diversitet, undersøgte forskellene i lolinproduktion i relation til endofyt-subpopulationer. Desuden anvendelse af nær-infrarød spektroskopi til at detektere og måle in planta niveauer af lolinalkaloider.

Ph.d.-studiet er gennemført hos DLF Seeds A/S.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Torsdag den 12. december 2019 kl. 11.00
Sted: Bygning 7613, lokale C101, Auditorium, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse
Afhandlingens titel: Isolation, characterization and exploitation of Epichloë endophytes for grass breeding
Kontaktinfo: Giovanni Cagnano, e-mail: gca@dlf.com 
Bedømmelsesudvalg:
Professor David B. Collinge, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet, Danmark
Professor Iñigo Zabalgogeazcoa, Institute of Natural Resources and Agrobiology of Salamanca, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IRNASA-CSIC), Salamanca, Spanien
Lektor Søren Borg, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Torben Asp, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Medvejledere:
Christian Sig Jensen, Leder af Biotech, DLF Seeds A/S, Danmark
Niels Roulund, Senior planteforædler, DLF Seeds A/S, Danmark
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.