Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hao Zhou: Karakterisering af ekspressionen af IFNL4 genet – på vej mod en forståelse af reguleringen af atypiske interferoner

Ph.d.-forsvar, torsdag den 5. december 2019. Hao Zhou.

Hao Zhou

I løbet af sit ph.d.-studium har Hao Zhou forsket i, hvorledes ekspressionen of forskellige typer af interferoner i humane celler er reguleret som følge af virusinfektioner. Hao har endvidere undersøgt, hvordan IFNL4 promoteren er reguleret på en anden måde end de typiske interferoner, og hvorledes IFNL4 promoterne fra forskellige arter opfører sig på samme måde. Hao har ligeledes etableret et lentiviralt system til at måle aktiviteten af IFNL4 promoteren på enkeltcelleniveau, hvilket er en mulig måde at screene efter transkriptionsfaktorer, der kan drive IFNL4 genekspression. De opnåede forskningsresultater bidrager til vores forståelse af, hvorledes IFNL4 genet er reguleret, og hvordan det kan spille en rolle i forbindelse med sygdomme hos mennesker.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Instituttet for Molekylærbiologi og Genetik, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: torsdag den 5. december 2019, kl. 14.30
Sted: TBA
Afhandlingens titel: Characterizing the regulation of the IFNL4 gene, a non-canonical member of the type III interferons
Kontaktinfo: Hao Zhou, e-mail: haozh@mbg.au.dk, tel.: +45 71567718
Bedømmelsesudvalg:
Professor Hansjörg Hauser, Department of Scientific Strategy, Helmholtz Center for Infection Research, Tyskland
Professor Anders Woetmann Andersen, Skin Immunology Research Center, Københavns Universitet, Danmark
Associate Professor Charlotte Rohde Knudsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet (formand), Danmark
Hovedvejleder:
Professor Rune Hartmann, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet 
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.