Aarhus Universitets segl

Henriette Rübsam: Lamaer hjælper os med at forstå kvælstoffikserende symbiose i planter

Ph.d.-forsvar, fredag den 19. maj 2023, Henriette Rübsam

Henriette Rübsam

Bælgplanter indgår i endosymbiose med kvælstoffikserende jordbakterier, hvilket gør dem mindre afhængige af kvælstofgødning end andre planter. Henriette Rübsam har i løbet af sit PhD-studie undersøgt, hvordan receptorer, der genkender symbiotiske jordbakterier, interagerer for at aktivere symbiotisk signalering i bælgplanter. Henriette Rübsam har etableret en syntetisk metode baseret på nanobodies fra lamaer til at danne receptorkomplekser og har med denne fastslået hvilke receptorer, der danner det funktionelle signaleringskompleks vigtigt for symbiosen. 

Disse nye forskningsresultater vil hjælpe fremtidens design af kvælstoffikserende symbiose i andre planter, hvilket kan bidrage til at mindske forbruget af kvælstofgødning.  

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 19. Maj 2023 kl. 13:00
Sted: Bygning 1871, lokale 120, MBG Auditorium, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Universitetsbyen 81, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Ligand perception and receptor complex formation in plant immunity and symbiosis

Kontaktinfo: Henriette Rübsam, e-mail: ruebsam@mbg.au.dk, tlf.: +45 50399296

Bedømmelsesudvalg:
Professor Uta Paszkowski, Department of Plant Science, Crop Science Centre, Cambridge, UK

Professor Anja Thoe Fuglsang, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet, Danmark

Lektor Anni Hangaard Andersen (forperson), Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Lektor Kasper Røjkjær Andersen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Professor Jens Stougaard, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS)
Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.