Aarhus Universitets segl

Indvielse af Danmarks nationale Cryo-EM facilitet, EMBION

Kryogen elektronmikroskopi (cryo-EM) er blevet en yderst vigtig teknik inden for molekylær cellebiologi, såvel som medicin og bioteknologi. Sammen med Københavns Universitet har Aarhus Universitet etableret avancerede cryo-EM-faciliteter i Aarhus og København, der vil blive indviet den 12. oktober 2020. Forskningsinfrastrukturen forventes at styrke den danske forskning indenfor proteiner, enzymer og ny medicin.

Danmarks avancerede nationale cryo-EM-faciliteter, EMBION, indvies den 12. oktober 2020. Faciliteterne er etableret af Aarhus Universitet sammen med Københavns Universitet.
Professor Poul Nissen (Aarhus Universitet), der ses på fotoet, er leder af EMBION, Danmarks Nationale cryo-EM faciliteter, sammen med professor Guillermo Montoya (Københavns Universitet). (Foto: Lisbeth Heilesen)

EMBION, der er Danmarks nationale cryo-EM-faciliteter, ledes af professor Poul Nissen fra Aarhus Universitet og professor Guillermo Montoya fra Københavns Universitet med deltagelse fra Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Statens Serum Institut. Derudover støttes EMBION også af Aalborg Universitet.

Den 12. oktober 2020 vil EMBION blive indviet ved en online begivenhed med korte taler af rektor Brian Bech Nielsen, dekan Kristian Pedersen, Flemming Besenbacher (iNANO-grundlægger og formand for Carlsbergfondet), professor Guillermo Montoya (Københavns Universitet), samt professor Poul Nissen (Aarhus Universitet).

Program for indvielsen
Tilmelding er gratis, men nødvendig, og du kan tilmelde dig her

Avancerede instrumenter afslører detaljer i atomskala

Kryogen elektronmikroskopi (cryo-EM) er en nobelprisvindende metode til billeddannelse af frosne hydrerede prøver ved kryogene temperaturer ved brug af elektronmikroskopi. Prøver forbliver i deres oprindelige tilstand, hvilket muliggør undersøgelse af fine cellulære strukturer og bestemmelse af strukturer af store biologiske molekyler, såsom proteiner, RNA og DNA på atomniveau. Dette kan dermed afdække og give indsigt i, hvordan livsprocesser fungerer og forstyrres af sygdomme. Samtidig baner teknologien vejen for lægemiddeludvikling og enzymer i produktionen af for eksempel bioethanol, mad og grøn kemi samt nye proteinbaserede materialer.

Målet med EMBION er at levere denne teknologi til det danske forskningsmiljø, med moderne faciliteter bestående af flagskibet Titan Krios Cryoelectronmikroskopet, der sammen med et Direct Electron Detecting kamera og screeningmikroskoper, indeholder en teknologi der yder atomstruktur-bestemmelse af store biomolekyler. For nyligt er faciliteterne blevet udvidet med endnu et Titan Krios Cryoelectronmikroskop, som snart er klar til at udføre biomolekylære strukturbestemmelser.

De farmaceutiske og biotekniske industrier vil kunne drage fordel, selv eller gennem samarbejdsprojekter, ved at bruge anlægget, og forskningsinfrastrukturen forventes at bidrage til økonomisk vækst ved at skabe bedre betingelser for udvikling af nye lægemidler, bioteknologi og proteinbaserede materialer og muligheden for spin -af virksomheder. Nyttige rådata, protokoller og tjeklister til udvikling og forberedelse af optimale eksperimenter fra anlægget vil være tilgængelige på åbne databaser til vidensoverførsel. Andre planlagte vidensoverførsels-aktiviteter er kurser, åbne symposier, muligheden for industrielle ph.d.-studerende og postdocs og et tilbud om at lære cryo-EM metoder og faciliteter.


3. CryoNET Symposium - Nye retninger indenfor Cryo-EM-forskning

Umiddelbart efter indvielsen af Cryo-EM-faciliteterne vil det nordiske netværk i Cryo-EM, CryoNET, have deres 3. årlige symposium, som gennem et panel af fremtrædende talere vil fremhæve de seneste opdagelser, der er muliggjort af Cryo-EM-forskning og nye retninger, der er under opsejling.

Finansiel støtte

EMBION-teamet er først og fremmest taknemmeligt for at være inkluderet i den Danske Roadmap for Forskningsinfrastruktur, men også for det generøse bidrag fra Styrelsen for Forskning og Innovation. Et andet vigtigt bidrag til faciliteterne blev leveret af Carlsbergfondet med et tilskud til erhvervelse af et Direct Electron Detecting Camera til Titan Krios-mikroskopet. Projektet har også modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden, samt Lundbeckfonden.


For more information kontakt

Professor Poul Nissen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Det Interdisciplinære Nanoscience Center  (iNANO)
Aarhus Universitet, Danmark
pn@mbg.au.dk - +45 2899 2295

 

EMBION webside: https://embion.au.dk/