Aarhus Universitets segl

Johanna Luige: KDM5-enzymer har en dobbelt funktion i kromatin- og RNA-binding

Ph.d.-forsvar fredag den 6. maj 2022. Johanna Luige

Johanne Luige

I løbet af sit ph.d.-studium har Johanna Luige forsket i kromatinmodificerende enzymer KDM5A og KDM5B, der er ansvarlige for regulering af udviklings- og kræftassocierede genekspressions-programmer. Chromatin er det beskyttende bundt af DNA og histoner, som kan modificeres kemisk af enzymer som KDM5A/B, hvilket fører til tilgængeligheden af DNA til transkription. Johanna Luige har undersøgt, hvordan disse enzymer kan interagere med RNA, hvilket tyder på en helt ny funktion i etableringen af global genekspression. Forskning af den velkendte kromatinfunktion og den opdagede RNA-binding kan føre til en ny vej i terapeutiske strategier for cancer.

De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelsen af KDM5-enzymer som globale regulatorer af genekspression og fremhæver en alternativ måde at modulere deres aktivitet i humane kræftformer.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 6. maj  kl. 12:00
Sted: Bygning 1870, lokale 816, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Universitetsbyen 81, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: RNA-binding by KDM5 lysine demethylases
Kontaktinfo: Johanna Luige, e-mail: jo.lu@mbg.au.dk, tlf.: +45 91970260
Bedømmelsesudvalg:

  • Professor Michael Lisby, Biologisk Institut, Københavns Universitet, Danmark
  • Gruppeleder Benedikt Beckmann, IRI Life Sciences, Humboldt Universitet, Tyskland
  • Professor Finn Skou Pedersen (formand), Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder: Lektor Ulf Andersson Vang Ørom, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS), Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, 8200 Aarhus N.